Tudományos önéletrajz

Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens
 
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Szeged, 1956. 12. 21.
 
Iskolai végzettség:
okleveles csillagász és matematika-fizika szakos tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem, 1981
 
Tudományos fokozat
1995: a fizika tudomány kandidátusa, disszertáció: Változócsillagok periódus-analízise az idő és a frekvencia tartományban
 
Munkahelyek, beosztások
1981-1988: JATE, Kísérleti Fizikai Tanszék, tudományos segédmunkatárs
1988-1995: JATE, Kísérleti Fizikai Tanszék, tudományos munkatárs
1995-2001: JATE, Kísérleti Fizikai Tanszék, tudományos főmunkatárs
2001-: SZTE, Kísérleti Fizikai Tanszék, egyetemi docens
 
Ösztöndíjak, tanulmányutak
1982: Odesszai Egyetem Csillagászati Obszervatórium
1997-2001: Széchenyi Professzori Ösztöndíj
2001-2004: Széchenyi István Ösztöndíj
 
Kutatási szakterületek, érdeklődés
pulzáló változócsillagok fotometriája
fedési kettőscsillagok periódusváltozása
exobolygó rendszerek
periódus meghatározási idő-frekvencia módszerek
 
Pályázatok (témavezetőként)
1992:         A csillagászati oktatás és kutatás fejlesztése, AMFK 1158/91, 500 eFt
1992-1995: Pulzáló változócsillagok kettős rendszerekben, OTKA  T4330, 1200 eFt 
1993-1995: Új numerikus módszerek az asztrofizikában, OTKA  T7522, 600 eFt     
1996:         A csillagászati oktatás korszerűsítése, KOMA 1996/I/1370, 250 eFt   
1996-1997: Modern csillagászati mérőrendszer és adatfeldolgozás fejlesztése, MKM 593/96,
                   400 eFt
1997-1999: Pulzáló változócsillagok fotometriai és spektroszkópiai vizsgálata,
                 OTKA  T022259, 900 eFt
1997-1998: Tehetség gondozás a fizika és a csillagászat területén, MKM PFP-5191/1997,
                  700 eFt
1999-2000: Csillagászat az Interneten, KOMA XVI. 1998/XVI/297, 500 eFt
2000-2002: Csillagok, csillaghalmazok és kisbolygók tanulmányozása az optikai és az
                  i nfravörös tartományban, OTKA  T032258, 5271 eFt
2002: Középiskolások tehetséggondozása a fizika és a csillagászat területén, OM 2001/2002.
         1200 eFt
2003-2006: Változócsillagok az instabilitási sávban és az óriás ágon, OTKA  T042509,
                 14000 eFt 
2004: Csillagászat és űrkutatás az oktatásban, IHM-ITP11/153 Digitális oktatási segédanyag,
         3000 eFt
2005-2006: OM 2005 TDK pályázat,  2000 eFt
2006-2007: OKM 2006 TDK pályázat, Kiemelkedo Intézményi Teljesítmény Támogatása,
                 1460 eFt

Oktatási tevékenység
előadások: Csillagászat (1982-től), Csillagászati földrajz (1989-től), Kozmikus fizika (1993, Pécs JPTE),
A csillagok fényváltozása PhD kurzus (1995-től), Bevezetés a csillagászatba 1., 2., 3., 4. (1999-től), Égi mechanika (1999), Általános csillagászat (2000-től), Csillagászati szeminárium (2000-2002), Élet az Univerzumban (2002), A csillagászat új irányai PhD kurzus (2004), Idősorok analízise csillagászati alkalmazásokkal PhD kurzus (2007), A földtudományok fizikai alapjai (2007)
 
Szakmai díjak, kitüntetések
1986: Miniszteri Dicséret
1989: Pro Scientia témavezetői jelvény
1990 és 1995: TIT Országos Elnökség aranykoszorús jelvénye
1997: Iskolateremtő Mestertanár, Fáy András díj (OTDT)
2001: Detre László díj (ELFT)
 
Szakmai szervezeti tagság
Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU)
American Association of Variable Star Observers
International Amateur-Professional Photoelectric Photometry
MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottság
Magyar Csillagászati Egyesület
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Magyar Asztronautikai Társaság