Előadónkról

Dr. Szatmáry Károly habil. egyetemi docens
SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport, Kísérleti Fizikai Tanszék és Csillagvizsgáló
Dr. Szatmáry Károly a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Fizikus Tanszékcsoport Kísérleti Fizikai Tanszékének egyetemi docense.
 
1956-ban született Szegeden. Egyetemi tanulmányait az Eötvös Loránd Tudományegyetemen végezte csillagász és matematika-fizika tanár szakon, 1981-ben diplomázott, azóta a tanszék oktatója. 1988-ban egyetemi doktori, 1995-ben kandidátusi fokozatot szerzett. 2002-ben habilitált. 2001 óta tanszékvezető helyettes. 2005-től a TTIK Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke. A Szegedi Csillagvizsgáló vezetője. Előadásokat tart a csillagászat minden témakörében.
 
Kutatási területe a pulzáló változócsillagok és a más csillagok körül keringő bolygók. A fényességváltozás periodicitásának vizsgálatában a Fourier-analízis mellett idő-frekvencia módszereket alkalmaz és fejleszt.

Számos szakmai szervezetben vállal szerepet, tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak, a Magyar Asztronautikai Társaságnak, az MTA Csillagászati és Űrfizikai Bizottságának és a Nemzetközi Csillagászati Uniónak.
 
Oktatási és kutatási eredményeiért 1986-ban Miniszteri Dicséretet, 1997-ben Iskolateremtő Mestertanár kitüntetést, Széchenyi Professzori Ösztöndíjat, 2001-ben Detre László díjat, Széchenyi István Ösztöndíjat, 2006-ban Öveges József kutatói támogatást kapott.