Előadónkról

Prof. Dr. Rácz Béla egyetemi tanár
SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
Rácz Béla professzor úr a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi tanára.

1946-ban született Endrődön, 1969-ben szerzett diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem fizikus szakán, majd tudományos gyakornokként. dolgozott a József Attila Tudományegyetem Kísérleti Fizikai Tanszékén működő Lumineszcencia és Félvezető Tanszéki Kutatócsoportnál, hol a nitrogénlézerek kutatása során atmoszféra nyomású nitrogénlézerek tulajdonságait és lehetséges alkalmazásait kutatták. A festéklézeres vizsgálatai eredményeit az 1982-ben megvédett kandidátusi értekezésemben foglalta össze.

1993-ban szerezte meg a fizikai tudomány doktora, majd 1994-ben habilitált a JATE-n a fizikai tudományban, ugyanebben az évben egyetemi tanárrá nevezték ki.

Eddig 117 tudományos közleménye és 6 ismeretterjesztő cikke jelent meg, amelyekre 460 hivatkozást kapott, egy hazai, hét külföldi, három USA  és egy NSzK szabadalom társszerzője.

Egyetemi oktatói munkáját a JATE Kísérleti Fizikai Tanszékén, majd az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken folytatta. 1997-től az MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Matematikai és Fizikai Szakbizottságának elnöke volt 2006-ig, alapító tagja az MTA Lézerfizikai Albizottságának. Az Európai Fizikai Társulat, az Eötvös Loránd Fizikai Társulat és a Nemzetközi Optikai Mérnöki Társulat tagja, a kutatócsoportban kifejtett tevékenységéért 1988-ban a Támogatott Kutatóhelyek díjában részesült, az MTA III. osztálya az 1989. évi Fizikai Díjjal tüntette ki.

1994. július 1-jétől a JATE általános és tudományos rektorhelyettese, 1997. július 1-jétől a JATE általános és integrációs rektorhelyettese, 2003. augusztus 1-től a Szegedi Tudományegyetem stratégiai rektorhelyettese, 2005. október. 1-től az SZTE Gazdasági Tanácsának az alelnöke, 2006 augusztus.1-től a SZTE általános és stratégiai rektorhelyettese.