Válogatott publikációk

Könyv, forráskiadvány
 
1. A Műegyetem története az Institutum Geometricum alapításától a kiegyezésig 1782-1867.(Bölcsészettudományi doktori disszertáció), Bp. 1978. 265 p. (Megjelent: a Műegyetem története 1782-1867. I. köt., Bp. 1979. 285 p.
 
2. Mérnökképző Intézet a Bölcsészeti Karon 1782-1850 = Fejezetek az Eötvös Loránd Tudományegyetem történetéből. 5. Bp. 1980. 261 p.
 
3. A budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem rövid története 1635-1985., Bp. 1985. 66 p.
A short History of Loránd Eötvös University of Budapest 1635-1985.,   Bp. 1985. 68 p.
Die Loránd Eötvös Universität Budapest Geschichte im Überlick 1635-1985.,  Bp. 1985. 73 p.
Kratkaja isztorija Budapestszkago universzityeta im. Lorandja Eötvösa 1635-1985.,   Bp. 1985. 73 p.
 
4. Magyarországi diákok a Habsburg Monarchia egyetemein I. 1790-1850. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1. Budapest - Szeged, 1994. 391 p.
 
5. A pest-budai felsőoktatás és a Habsburg Monarchián belüli egyetemjárás története a 19. század első felében (Kandidátusi értekezés) Bp. 1994. 272 p. (kézirat)
 
6. Erdélyi peregrinusok (Szabó Miklóssal) Marosvásárhely 1998. 604 p.
 
7. A magyar felsőoktatás évszázadai (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2000. 187 p.
 
8. Magyarországi diákok svájci és hollandiai egyetemeken 1789-1919. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 3. Bp., 2000. 209 p.
 
9. Az évszázados universitas = Magyar Felsőoktatás könyvek 19. Bp.2001. 238 p.
 
10. Centuries of Hungarian Higher Education (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2001. 187 p.
 
11. Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5. Bp. 2001. 861 p. + 8 t.
 
12. Magyarországi diákok bécsi egyetemeken és főiskolákon 1849-1867 (Kiss József Mihállyal) = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 7. Bp. 2003. 502 p.
 
13. Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526-1788) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9. Bp.2003. 255 p. + 16 t.
 
14. Budai, pesti, és óbudai diákok külföldi egyetemjárása I. 1526-1867.
Közreadja Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004. 153 p.
 
15. Dokumentumok a Keleti Kereskedelmi Akadémia történetéből 1892-1919 (Zsidi Vilmossal) = A Budapesti Corvinus Egyetem Levéltárának kiadványai 12. Bp. 2007. 170 p.
 
 
Hazai és külföldi folyóiratokban  142 cikket illetve könyvfejezetet publikált, ebből 26 írás 11 ország különböző kiadványiban jelent meg. Ezek az országok: Ausztria, Hollandia, Románia, Németország, Szlovákia, Csehország, Svájc, Svédország, Ukrajna, Litvánia, Olaszország.
 

Hazai és külföldi konferencián 137 előadás, ebből külföldön tartott 49, a következő országokban Németország, Csehország, Lengyelország, Ausztria, Románia, Szlovákia, Lettország, Svájc, Svédország, Ukrajna, Olaszország, Litvánia, Dánia, Oroszország.