Tudományos önéletrajz

Dr. Szögi László
 
Születési év 1948
Végzettség egyetem
Szakképzettség történelem szakos középiskolai tanár és levéltáros
Jelenlegi munkahely, munkakör:
Eötvös Loránd Tudományegyetem Egyetem Könyvtár és Egyetemi Levéltár
főigazgató, egyetemi docens BTK
Tudományos fokozat (a tudományág megjelölésével PhD, CSc DLA): egyetemi doktor, a történelemtudomány kandidátusa
A Széchenyi professzori ösztöndíj, Széchenyi István Ösztöndíj, vagy Békéssy György Posztdoktori Ösztöndíj juttatásának időpontja Széchenyi professzori ösztöndíj 1997
Eddigi oktatói tevékenység (oktatott tárgyak felsorolása, oktatásban töltött idő): Bevezetés a történettudományban, Európa történeti földrajza, Magyarország történeti földrajza, a levéltártörténet Magyarországon, Egyházigazgatás a történeti Magyarországon, Kronológia, Művelődési és oktatási intézmények Magyarországon, Szaklevéltárak, A levéltári intézeti hálózat a mai Magyarországon -  30 év
Az eddigi szakmai gyakorlat és teljesítmény bemutatása: 1972-1976 a Budapesti Műszaki Egyetem Levéltárának létrehozása, további 10 egyetemi levéltár létesítése, ill. létrehozásban való közreműködés, 7 egyetemi levéltári repertórium kiadása. 1998-2005 a gyulafehérvári érseki és főkáptalani levéltár, valamint az erdélyi katolikus státus levéltárának rendezése és segédletének elkészítése, 5 OTKA pályázat keretében hazai felső-oktatástörténeti kutatások, és európai egyetemjárás-történeti kutatások irányítása. Művelődéstörténeti doktori iskola munkájában részvétel, 10 doktorandus témavezetése
Az elmúlt 5 év szakmai, tudományos (művészeti) munkássága (a legfontosabb maximum 5, az oktatott tárgy/tárgyak szakterületéhez tartozó publikáció, alkotás felsorolása); A magyar felsőoktatás évszázadai (Kardos Józseffel és Kelemen Elemérrel) Bp. 2000. 187.p.
Az évszázados universitas = Magyar Felsőoktatás könyvek 19. Bp.2001. 238.p.
A párizsi egyetem és Magyarország = Vigília 2000.2.sz. 96-104.p.
A magyar levéltárügy múltja = Levéltári Szemle 2000.3.sz. 42-45.p.
A levéltáros szakma kialakulása és fejlődése Magyarországon a XVIII. századtól a XX. század elejéig. 9-15.p. - Magyar levéltáros életpályák a XIX-XX. században    Szerkesztette: Sipos András -Budapest Főváros Levéltára Bp. 2004
Az eddigi tudományos-szakmai életmű szempontjából legfontosabb 5 publikáció vagy alkotás felsorolása (amennyiben az előbbiektől különböznek) Hat évszázad magyar egyetemei és főiskolái Bp. 1994. 410 p.
Magyarországi diákok a Habsburg Monarchia egyetemein I. 1790-1850. = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 1., Budapest - Szeged,  1994. 391
Magyarországi diákok németországi egyetemeken és főiskolákon 1789-1919 = Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 5. Bp. 2001. 861 p. + 8 t.
Szögi László: Magyarországi diákok lengyelországi és baltikumi egyetemeken és akadémiákon (1526-1788) Magyarországi diákok egyetemjárása az újkorban 9. Bp.2003.
Régi magyar egyetemek emlékezete - Memoria Universitatum et  scholarum   maiorum   Regni  Hungariae 1367-1777. Bp. 1995. 232. p
Tudományos/ szakmai közéleti tevékenység, nemzetközi kapcsolatok bemutatása: Magyar Felsőoktatási Levéltári  Szövetség megalapítója és elnöke 2000-ig, Magyar Levéltárosok Egyesületének elnöke 2000-től, MTA Egyetemtörténeti Albizottság titkára, majd alelnöke 1985-től, a Nemzetközi  Egyetemtörténeti Bizottság (Központja: Dublin)magyar tagja 2002 óta., az Egyetemi Könyvtárigazgatók Kollégiumának alelnöke, majd elnöke 1996-2004. Tagja a német nyelvterület kutatóit összefogóm művelődés és egyetemtörténeti bizottságnak (központja: Genf), valamint az Osztrák művelődéstörténeti bizottságnak (székhelye: Bécs). Folyamatos szakmai kapcsolat Európa 15 országának mintegy 50 egyetemi és állami levéltárával.