Válogatott publikációk

1974. Az ötlettől a megvalósulásig.: A kutatási eredmények alkalmazásának társadalmi-szervezeti-személyi feltételei a vegyiparban. Akadémiai Kiadó. Budapest. p. 291.

1977. Sociology of Science and Research. (Ed. by ) Papers of the International Sociology of Science Conference in Budapest, September 7-9, 1977. Akadémiai Kiadó. Budapest. p. 503.

1981. A modern tudományok szerkezete. Akadémiai Kiadó. Budapest. p.267.

1982. A tudomány társadalmi lényege. Akadémiai Kiadó. Budapest. p. 232.

1983. A technikai fejlődés társadalmi környezete. Akadémiai Kiadó. Budapest. p. 175.

1983. Science-Research-Technology: The Hungarian Case. (A Sociological Approach). Report Series of the Institute of Sociology of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest. p. 290.

1984. Az innováció társadalmi-gazdasági akadályai. Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó. Budapest. p.350.

1984. Change in Paradigm of the Systems Analysis. In: Rethinking the Process of Operational Research and Systems Analysis. Ed. by Rolfe Tomlinson and István Kiss. Pergamon Press. Oxford-New York- Toronto-Sydney-Paris-Frankfurt. pp. 125-134.

1991. A Sociological Analysis of Science and Technology. Erlanger Osteuropa-Studien.4. Institut für Gesellschaft and Wissenschaft (IGW) an der Universität Erlangen-Nürnberg. p.203. Herausgeber: Deutsche Gesellschaft für zeitgeschichtliche Fragen e.V. ISBN 3-88150-110-X. ISNN 0936-6946.

1992. A "szürke zóna" (Szakértők az államszocializmusban). Disputa Könyvek 2. Budapest. p. 118. Kiadja: MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja. Sorozatszerk.: Gáthy Vera.

1994. Pörlekedő tudáselméletek. Gondolat Kiadó - BME Szociológia Tanszék. p. 178.

1997. Science, Technology and Society in Transition. Technical University of Budapest, Budapest, p.165.

1998. Tudás és cselekvés. Műegyetemi Kiadó. p. 118.

2002. Információs- vagy tudástársadalom. Budapest, Aula Kiadó, 184. old. Információs Társadalom Szakkönvtár. Infonia Szakkönyvek. pp. 184.

2003. The Grey Field: Expertise in Socialism. A Case Study. In:  Expertise and Its Interfaces: The Tense Relationship of Science and Politics. (Ed. by: Gotthard Bechmann-Imre Hronszky) Gesellschaft-Technik-Umwelt, Neue Folge 4. Edition Sigma. Berlin. pp. 267-280.

2004. Knowledge Deficit and Knowledge Society. In: Infocommunication Technologies and Man. Ed. By Imre Mojzes. Műegyetemi Kiadó – HÉT. Budapest, pp. 79-108.