Tudományos önéletrajz

Dr. Farkas János
 
Született
1933. március 11. Sárkeresztúr
 
Végzettség
1952–1957 ELTE Bölcsészettudományi Kar Lenin Intézete. Filozófia-logika szakos tanár1961–1963 ELTE Természettudományi Kar elméleti fizika kiegészítő szak
1974 London School of Economics (Research Fee Student)
 
Munkahelyek
1957- Veszprémi Vegyipari Egyetem: tanársegéd, adjunktus, docens
1969- MTA Szociológiai Kutatóintézet igazgatóhelyettese
1974- MTA SZKI osztályvezető, tudományos tanácsadó
1983- BME egyetemi tanár, a Szociológia Tanszék megalapítója, vezetője
1998- egyetemi tanár
2003- emeritus professzor
 
Tudományos minősítés
1960 ELTE BTK filozófiai doktorátus (doctor philosophie)
1967 Moszkva Lomonoszov Egyetem filozófiai tudományok kandidátusa (ugyanez honosítva itthon)
1980 szociológia tudomány doktora (MTA TMB)
 
Nyelvtudás
1969 orosz felsőfok nyelvvizsga
angol középfok nyelvvizsga
német (munkanyelv)
 
Oktatott tantárgyak
A társadalomelemzés alapjai
A tudomány-és technikai innováció szociológiája
Környezetszociológia
Urban Sociology
Település- és városszociológia
     
BME-n kívüli oktatás
1957–1968 Veszprémi Vegyipari Egyetem: filozófia, logika
1958–1963 Keszthelyi Mezőgazdasági Akadémia: filozófia
1969–1989 MLEE Esti Egyetem: szociológia
1973–1978 MKKE: kutatásszociológia
1980–1984 ELTE TTK: nevelésszociológia
1991–1994 Külkereskedelmi Főiskola: technikaszociológia
1992– 1996. Soproni Erdészeti-Faipari Egyetem: technika- és környezetszociológia
1994–1998 Zrínyi Miklós Katonai Akadémia: szociológia
1995–1998 ELTE TTK Humán ökológia másod-diplomásképző kurzus: környezetszociológia
1995– 1997 ELTE-BKE doktori képzés szociológia szakosok számára: technikaszociológia
2007– Szegedi Tudományegyetem, JGYPK, meghívott előadó
2007– SOTE Testnevelési Egyetem, PH.D. tudományelméleti kurzus előadója
 
Tanszéki, kari, egyetemi megbízatások
BME-MTA akadémiai kutatócsoport vezetője
BME GTK Tudomány-Technika, Mérnöktörténeti Program Habilitációs és Doktori Bizottság tagja (2007-ig)
BME Természet-Társadalomtudományi Kar Tudományos Diákköri Elnöke 1998-ig
BME Társadalom-Gazdaságtudományi Intézet Tanácstag 1997-ig
BME TTTK Interdiszciplináris Doktori Bizottság 1998-ig
BME TTTK Akkreditációs Bizottság 1994–2000
BME TTTK Doktori (Ph.D.) és Habilitációs Bizottság 1997–1998
BME TTTK, Tudományos Tanács tagja, 1998-ig
BME GTK Tudományos- és Nemzetközi Bizottság 1998–1999
 
Díjak
13 kitüntetés, díj tulajdonosa, köztük Nemzetközi Akadémiai Díj.
 
Pályázatok
16 nagyobb pályázat nyertese
 
Kutatások
Mintegy 20 hazai és nemzetközi kutatás vezetője, résztvevője. Témái: tudomány-és technikaszociológia; térkutatás, ökológia
Jelenleg a társadalom strukturális elmélete c. témán dolgozik
 
Hazai és nemzetközi konferenciákon részvétel
Mintegy 180 nemzetközi konferencia résztvevője, előadója.
 
Publikációk
21 magyar nyelvű könyv
9 idegen nyelvű könyv
16 tankönyv és jegyzet
26 magyar nyelvű kötetben tanulmány
44 idegen nyelvű kötetben tanulmány
137 magyar nyelvű tanulmány folyóiratban
24 idegen nyelvű folyóirat tanulmány
16 recenzió
52 újságcikk
20 elektronikus publikáció 
24 publikáció egyéb magyar nyelvű kiadványban
10 egyéb publikáció idegen nyelven
 
Tudományos közéleti tevékenység

Belföldi testületek:
Magyar Szociológiai Társaság (alapítás óta), elnökségi tag 1996-tól, elnök (1996), alelnök (1995, 1997), elnökség tanácsadója (1998)
MTA Tudománytörténeti Bizottság Oktatási Albizottsága 1996–
Magyar Tudományos Akadémia Közgyűlés doktori küldötte 1996–1997
Magyar Tudományos Akadémia köztestületi tag
MTA Doktori Tanácsa Szociológiai Szakbizottsága tagja, alelnöke, elnöke
Szakirodalmi-Informatikai (alkalmi) TMB-bizottság 1998-ig
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Habilitációs Bizottság tagja 1995–1998
OTKA Szociológiai Szakzsűri elnöke 1995–1996
OTKA Posztdoktori Pályázat Kuratóriumának tagja 1997–2005
Országos Akkreditációs Bizottság szociológiai szekciója tagja, társelnöke 1998–2000
Szociológiai Szemle Szerkesztőbizottság tagja 1994-ig
Országos Közvetítői és Döntőbírói Szolgálat 1996– az Advisory, Conciliation and Arbitration Service (Anglia) Certificate of Accomplisment diplomája alapján
Hírközlési Főfelügyelőség Elnöki Tanácsadó Testülete tagja 1999–2004
Tudománypolitika 2000-ben című program albizottság tagja
Miniszterelnöki Hivatal Stratégiai Tervező Központ szakértője a Nemzeti információs Stratégia kidolgozásában 1999–2002
Informatikai-Hírközlési Minisztérium külső tanácsadója, 2002-2006
Rézler Gyula Kuratórium elnöke
Budapesti Corvinus Egyetem Doktori-Habilitációs Bizottság tagja
 
Külföldi testületek:
Research Committee on Sociology of Science, International Sociological Association. (tag, 1982–86 között Elnök.)
International Council for Science Policy Studies (International Union of History of Philosophy of Science) alelnök.
Research Committee on Science and Politics of International Political Sciences Association (tag)
Research Committee on Sociology of Environment of International Sociological Association (tag)
International Programme Committee of EASST conference (elnök)
NATO Advanced Research Workshop szervezőbizottság elnöke, 1974.
International Sociological Association tagja
European Association for Social Study of Science and Technology tagja
European Sociological Association tagja
Member of the Advisory Board of Philosophy and Social Action. New-Delhi. 1983–.
Member of the Editorial Board of Science Studies. Helsinki. 1993–
Európai Unió V. kutatási keretprogram bejegyzett szakértője 1999–