Tudományos önéletrajz

Dr. Seres László
 
Születési adatok: Mindszent, 1939.01.10
 
Végzettség, szakképzettség, diploma megnevezése:  vegyész
 
Diploma megszerzésének helye és ideje, okl. száma: JATE, 1962, 67/1962
 
Jelenlegi munkahelye: SZTE, JGYTFK, Kémia tanszék
 
Beosztások:
1962-91      egyetemi tanársegéd, adjunktus, docens
                  JATE Altalános és Fizikai Kémia Tanszék
1991-03      tanszékvezető főiskolai tanár, tanszékvezető egyetemi tanár 
                  egyetemi tanár
                  JGYTF (JGYPK) Kémia Tanszék (Kémiai Informatika Tanszék)

Tudományos fokozat megszerzésének idôpontja, oklevél száma:
a kémia tudomány kandidátusa, 1973, 5637
a kémia tudomány doktora, 1995, 09.951
 
Tudományos címek, ösztöndíjak és megszerzésük időpontja, oklevél száma:
Egyetemi dr. fokozat (Szegedi Tudományegyetem, 1965)
International Research and Exchanges Board (USA) ösztöndíja egy évre, 1971/72.
Széchenyi Professzori Ösztöndíj, 1999-2002
 
Egyéb: 
Az Oktatásügy Kiváló Dolgozója, 1975
Munka Érdemrend ezüst fokozata, 1983
Dr. habil. fokozat, JATE, 1995, 20/1995
JATE magántanára, 1995, 2/1995
Egyetemi tanár, 1996
Szent-Györgyi Albert-díj, 1998
 
Nyelvismerete:
angol fels?fok   1968  2689/1968
orosz középfok  1966  1288/1966
német alapfok
 
Eddigi oktatási tevékenység, oktatásban eltöltött idô:
JATE Általános és Fizikai Kémia Tanszék
 Fizikai kémia gyakorlat: 1962-74
 Fizikai kémia szeminárium: 1962-74
 Fizikai kémia előadás: 1974-82
 Reakciókinetika előadás: 1974-94
JGYTF Kémia Tanszék
 Analitikai kémia gyakorlat: 1967
 Szervetlen kémia gyakorlat: 1971
 Általános és fizikai kémia előadás: 1991-05
 Szervetlen kémia: 1996-06
 Néhány kiemelkedő tudománytörténeti eredmény előadás: 2004-
 A kémia alapjai II: 2006-
 A kémiai ismeretek alkalmazásának korszerű módszerei előadás: 2006-
 Szervetlen kémiai technológia előadás: 2007-
 
4 dr. univ., 6 kandidátusi ill. PhD téma vezetése
Részt vétel a JATE (SZTE) Reakciókinetika c. doktori programjában
 
Tudományos munkásság:
 
Fontosabb kutatási pályázatok:
OTKA 3068 (1991-94) (témavezető): A ?f([•C-(C)3] és ?fH[•C-(C)2H] csoportértékek kísérleti meghatározása •CH3 + olefin - •R típusú reakciók kísérleti vizsgálatával; gyökreakciók elméleti vizsgálata (400 e Ft)
OTKA KO 9569 (1993) (témavezetô): GC-FTIR és GC-MS mérések végzése az OTKA 3068 sz. pályázaton támogatott témákban (100 e Ft).
OTKA TO 016044 (1994-97) (témavezetô): Termokémiai kinetikai adatok meghatározása alkilgyökök reakcióiban; a H-vándorlás szerepe (900 eFt).
OTKA E 012309 (1994) (témavezetô): Alkilgyökök reakciókinetikai és termokémiai sajátságai meghatározási pontosságának növelése a reakció-hőmérséklet pontosabb beállításával (600 eFt).
MKM 61/94 (1995) (közreműködő): Szénhidrogéngyökök és olefinek reakcióinak számítógépes szimulációja (450 e Ft)
 
Külső megbízás alapján végzett kutatások:
17 éven át végzett kutatások gyógyszergyári, vállalati és kutatóintézeti megbízások alapján (témavezetőként).
 
Tudományos és szakmai közéleti tevékenység:
Dékánhelyettes, 1974-77 (JATE TTK)
OM Kémiai Szakbizottság, 1975-1980 (tag)
JATE TTK KK Véleményező Testület, 1977-91 (elnök)
JATE Műszerbizottság, 1974-77 (titkár)
JATE Műszerbizottság, 1977-83 (elnök)
MAB Természettudományi Felsőoktatási 
Intézményi Szakbizottság, 1994-97 (tag)
MAB Kémiai Tudományági Szakbizottság, 1994-97 (tag)
Főigazgató-helyettes, 1995-98 (JGYTF)
JGYTF Egységvezet?i Testület, 1998-03 (elnök)
SZTE rektorhelyettes (hallgató ügyek), 2000-03.
Résztvétel tudományos szervezetekben:
MTA Reakciókinetikai és Fotokémiai Munkabizottság
International Group for Correlation Analysis in Organic Chemistry
(nemzeti összekötő)
Magyar Kémikusok Egyesülete
 
 

Nemzetközi kapcsolatok (közös publikációkkal):
Dr. Pierre Ausloos  National Bureau of Standards, Washington, D.C., USA
Dr. Neville Arthur  La Trobe University, Melbourne, Ausztrália
Prof. Dr. Klaus Scherzer Martin Luther Universität Halle-Wittenberg, Németország
 
Összes publikációk száma:
Referált folyóiratban közölt publikációk száma:  55
Előadás nemzetközi konferencián:    16
Poszter nemzetközi konferencián:    26
Könyv (tásszerzőkkel)        1
Jegyzet: (tásszerzőkkel)       3
Egyéb (Zárójelentés ipari kutatásokról):   17
Hivatkozások       188
Kumulatív impakt faktor:      42.1