Tudományos önéletrajz

Penke Botond

Születési idő, hely: 1942. október 13. Beregszász

Munkahely, cím:   1/ Bay Zoltán Intézet (Bay Gen), 6726 Szeged, Derkovits fasor 2.
                             2/ Szegedi Egyetem, Orvosi Kémiai Intézet, 6720 Szeged, Dóm tér 8.
 
Iskolai végzettség, tudományos fokozatok:
1965. ELTE, Budapest: biológiai-kémia szakos tanár
1968. JATE, Szeged: egyetemi doktori cím
1976. a kémiai tudomány kandidátusa (MTA)
1988. a kémiai tudomány doktora (MTA)
2001 az MTA levelező tagja
 
Munkahelyek:
1965 -1973 gyakornok, majd tanársegéd a JATE Szerves Kémiai Tanszékén
1973 -1976 adjunktus a JATE Szerves Kémiai Tanszékén
1976 -1990 docens a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetében
1990 - professzor, intézetvezető egyetemi tanár a SZOTE Orvosi Vegytani Intézetében
 
Tanulmányutak:
1970. DAAD ösztöndíj: Max Planck Institut für medizinische Forschung Heidelberg (13 hónap)
1980. Kutatói ösztöndíj, CEA-CEN Saclay/Gif-sur-Yvette, Franciaország (6 hónap)
1988/89 Vendégprofesszor, Max Planck Institut für experimentelle Medizin, Göttingen (14 hónap)
1982, 1983, 1986, 1992, 1997  Vendégkutató, ill. vendégprofesszor, The Salk Institute, San Diego
(3-3-3-3 ill. 6 hónap)
1996 Vendégprofesszor, Université Reims-Champagne-Ardennes (1 hónap)
 
Kutatási tapasztalatok:
A modern preparatív szerves kémia módszereinek alapos ismerete. Az analitikai és tisztítási metódusok (oszlop-, ioncserés, vékonyréteg-, preparatív rétegkromatográfia; nagyvákuumdesztilláció, 1H-, 13C-, 1D-,2D-NMR, konformációs analízis; IR-, UV/VIS-spektroszkópia, tömegspektrometria, HPLC) készségszintű alkalmazása. Erősségek: polipeptidek, aminosavak szintézise, fehérjék analitikai vizsgálata.
 
Oktatási tapasztalatok:
Vegyészhallgatók oktatása: preparatív szerves kémiai laboratóriumi gyakorlatok.
Orvostanhallgatók oktatása: orvos kémiai előadások tartása magyar, német és angol nyelven
Végzős hallgatók diplomamunkájának irányítása..
Ph.D. hallgatók kutatómunkájának irányítása..
 
Fő kutatási területek:
Biológiailag aktív peptidek szintézise
Neurodegeneráció és az Alzheimer-kór
 
Publikációk:
362 cikk referált tudományos folyóiratban
124 publikáció szimpóziumi kiadványokban
10 szabadalom
Hivatkozások száma: 3162
Össz. Impakt faktor: 527, 4
A publikációjegyzék elérhető az MTA honlapján: www.mta.hu 
 
Tudományos előadások:
160 tudományos előadás nemzetközi, ill. hazai kongresszusokon.
 
Nyelvtudás:
Angol (középfokú nyelvvizsga),
Német (tolmácsvizsga)
Orosz (felsőfokú nyelvvizsga)
Francia
 
Társasági Tagság:
Magyar Peptidkémiai Társaság
European Peptid Society
American Peptid Society
Magyar Gasztroenterológiai Társaság
Magyar Kémikusok Egyesülete
„J. Peptide Science” Advisory Board tagja
„Current Protein and Peptide Science Advisory Board tagja