Tudományos önéletrajz

Dr. Vinkó József egyetemi docens
 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Szeged, 1965. 10. 21.
 
Iskolai végzettség:
okleveles fizikus, József Attila Tudományegyetem, 1989
 
Tudományos fokozat
1994: a fizika tudomány kandidátusa, disszertáció: Kettős rendszerekben található változócsillagok vizsgálata
 
Munkahelyek, beosztások
1989-92: MTA Csillagászati Kutatóintézet, Budapest, TMB-ösztöndíjas
1992-94: MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, JATE, Szeged, tudományos segédmunkatárs
1994-99: MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, JATE, Szeged, tudományos főmunkatárs
1999-2001: JATE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, egyetemi adjunktus
2001-: Szegedi Tudományegyetem Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, egyetemi docens
 
Ösztöndíjak, tanulmányutak
1995: Eötvös-ösztöndíj, Department of Physics and Astronomy, York University, Toronto, Kanada
1997: Eötvös-ösztöndíj, David Dunlap Observatory, Richmond Hill, Kanada
1997-99: Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíj
2001-2004: Bolyai János Ösztöndíj
 
Kutatási szakterületek, érdeklődés
szupernóva-robbanások, extragalaktikus távolságmérés
pulzáló változócsillagok spektroszkópiája
fedési kettőscsillagok fizikai paramétereinek meghatározása
numerikus módszerek, digitális képfeldolgozás asztrofizikai alkalmazásai
 
Pályázatok (témavezetőként)
1993-95: Kettőscsillagok vizsgálata asztrofizikai problémák megoldása céljából  OTKA F007318, 900 eFt
1994: Numerikus szimulációk fizikai rendszerekben  Világbank-OTKA műszerpályázat W015239,  15.000 USD
1994: Rövid periódusú változócsillagok CCD-fotometriája  AMFK 678/94, 600 eFt
1997-99: Nagyfelbontású optikai spektroszkópia asztrofizikai alkalmazásai OTKA F022249, 900 eFt
2001-2003: Nóva- és szupernóva robbanások asztrofizikája  OTKA T034615  7.300 eFt

Oktatási tevékenység
előadások: Hullámtan és optika (1993); Mechanika (1994); Numerikus módszerek a fizikában (1995, 2003); Modern csillagászat (1995, 1996); Csillagászattörténet (1998-tól); Asztrofizika (1999-től); Csillagászati műszertechnika (1999-től); Galaktikus csillagászat: extragalaxisok (2002-től); Általános csillagászat: változócsillagok (2003-tól);
számolási- és laborgyakorlatok: Hőtan, Elektromosságtan, Atomfizika, Csillagászat, Kísérleti Fizika
 
Szakmai díjak, kitüntetések
1989: Pro Scientia Aranyérem
1998: MTA Fiatal Kutatói Díj
 
Szakmai szervezeti tagság
Nemzetközi Csillagászati Unió (IAU)
Magyar Tudományos Akadémia Köztestülete
Magyar Csillagászati Egyesület
Eötvös Loránd Fizikai Társulat
Pro Scientia Aranyérmesek Társasága
Magyary Zoltán Posztdoktori Ösztöndíjasok Társasága