Előadónkról

Dr. Vinkó József egyetemi docens
SZTE TTK Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Vinkó József a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékének egyetemi docense.

1965-ben született Szegeden. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte fizikus szakon, 1989-ben diplomázott, öt évvel később kandidátusi fokozatot szerzett. 1989-től a Magyar Tudományos Akadémia Csillagászati Kutatóintézet ösztöndíjasa, majd 1993-tól az MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport tudományos főmunkatársa. 1999 óta dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen, az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék adjunktusa, 2001 óta docense. Előadásokat tart az asztrofizika, a galaktikus csillagászat és az általános csillagászat témakörében.

Kutatásai több tudományágat érintenek, foglalkozik többek között szupernóva-robbanásokkal, extragalaktikus távolságméréssel, a spektroszkópia és a digitális képfeldolgozás asztrofizikai alkalmazásaival. Több szakmai szervezetben vállal szerepet, tagja a Magyar Csillagászati Egyesületnek, az Eötvös Loránd Fizikai Társulatnak és a Nemzetközi Csillagászati Uniónak. Kutatási eredményeiért 1989-ben Pro Scientia Aranyérmet, 1998-ban a Magyar Tudományos Akadémia Fiatal Kutatói Díjat kapott. 1997 és 1999 között Magyary Zoltán - ösztöndíjat, 2001 és 2004 között Bolyai János-ösztöndíjat nyert el.