Tudományos önéletrajz

DR. habil. JUHÁSZ MIKLÓS
 
Tanulmányok
Általános iskola: Kelebia, 1945-1953
Középiskola: Irinyi János Vegyipari technikum, Szeged, 1953-1957
Egyetem: JATE, Szeged, biológia-kémia szak, 1957-1962.
Eötvös Loránd Kollégiumi tagság: 1958-1962
 
Végzettség, fokozat
1962   biológia-kémia szakos középiskolai tanári diploma szerzése a JATE TTK-n;
1966   egyetemi doktori vizsga .
1980   kandidátusi vizsga
1996   PhD doktorrá avatás a JATE-n.
1996   habilitáció a Janus Pannonius Tudományegyetemen, Pécsett.
 
Munkahelyek és beosztások
1962-1967: tanársegéd a JATE Növénytani Tanszékén
1967-1981: adjunktus
1981-2002: egyetemi docens
 
Oktatási tevékenység
Az oktatómunka három intézmény hallgatóira terjedt ki:
1/  JATE biológia tanár- és biológus (molekuláris biológus és ökológus) szakjai (1962-)
2/  a volt Szent-Györgyi Albert Orvostudományi Egyetem gyógyszerész hallgatói (1962-1991)
3/  a volt KÉE Élelmiszeripari Főiskolai Kara hallgatói részére tartott órák (1971-1977)
nyugállományú egyetemi docensként végzett oktatómunka (2002-től):
speciális kollégiumok: Aerobiológia,
                                A trópusok növényvilága
                                A Biblia növényei
 
Kutatási tevékenység
1962-1967: levélepidermisz vizsgálatok, doktori disszertáció készítése a témából;
1967-1987: paleopalinológiai kutatások; kréta időszak sporomorfa-együtteseinek
                 vizsgálata; a korai zárvatermő pollenszemek tanulmányozása;
                 (e témából a kandidátusi értekezése védése: 1980.április 25.)
1987:          környezetvédelmi - aerobiológiai kutatások:
                  aeropalinológiai kutatások: a hazai aeroallergén fajok vizsgálata;
                  a dél-alföldi és a DKMT euroregionális polleninformációs szolgálat           
                  megszervezése, irányítása
 
1) Paleopalinológiai vizsgálatok (1966-1993)
Elméleti kutatás:
1.  A magyarországi alsókréta kori üledékek sztratigráfiai elemzése a kőzetekben lévő spórák és virágporszemek alapján; a korai zárvatermő növények pollenjének komplex vizsgálata
2. Az UNESCO IGCP különböző projektjeiben való nemzetközi együtt-működés, palinológus specialistaként. E projektek: 287.sz., 216.sz., 235.sz.,  262.sz., 362.sz. projekt. A 262. sz. programban projektvezető
Alkalmazott kutatás (KK-megbízások):
1.A Központi Földtani Hivatal és a Magyar Állami Földtani Intézet részére végzett rétegtani és fáciesökológiai vizsgálatok, 1972-1991 között
2. A Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztő Intézet részére  kőolajkutató fúrások kőzeteinek kormeghatározása (1981-1992 között)
3.  A Bauxitkutató Vállalat által küldött kőzetek kormeghatározása (1978-87)
 
2) Aeropalinológiai kutatások (1987 óta)
1. Az aerobiológiai kutatás megszervezése a Dél-alföldön: a dél-alföldi pollenallergén  növények feltérképezése (1987-1992); aeropalinológiai-allergológiai kutatás (szakorvosokkal közösen); a parlagfű, mint a legveszélyesebb allergén aerobiológiai vizsgálata
2. A Dél-alföldi Polleninformációs Szolgálat megszervezése, irányítása; heti polleninformációk küldése nemzetközi és hazai felhasználóknak
3. Magyarországi barlangok aeropalinológiai kutatása (1991-1992); (Phare 134.sz.program keretében)
4. A Balaton térségének pollenmonitoringja (1995-1997); a Miniszterelnöki Hivatal akkori balatonkutatási programja keretében.
5. Az Euroregionális Polleninformációs Szolgálat megszervezése, működtetése; kooperáció a temesvári és újvidéki egyetem biológiai intézeteivel
 
Egyesületi tagságok
International Association on Aerobiology (IAA),1989-;
Europaean Aeroallergen Network (EAN), 1989-;
Europaean Polleninformation Service (EPI), 1990- ;
Europaean Academy of Allergology and Clinical Immunology (EAACI), 1992-
International Federation of Palynology (IFP), 1971-;
Paleobotanical-Palynological Society of Utrecht (PPGU), 1989-1998.
Magyar  Allergológusok és Klinikai Immunológusok Társasága (MAKIT), 1989- 
Magyar Rétegtani Bizottság Kréta Albizottsága,1978- 1998;
MTA SZAB Környezettudományi Szakbizottság, 1970-1999;
MTA Botanikai Szakbizottság ,1994-1998.
 
Publikációk, előadások külföldi konferenciákon
Publikációk száma:173
Előadások száma 86; ebből külföldi konferenciákon: 34, hazai konferenciákon: 52
Néhány kiemelt előadás:
1975: 11th International Botanical Congress, Leningrad;
1975: International Conference on Evolutionary Biology, Liblice(Praha);
1983: Symposium of Cretaceous Stage Boundaries, Kopenhagen;
1984: 27 th  International Geological Congress, Moscow;
1988: International Symposium on Circum-Mediterranean Palynology, Utrecht;
1990: 4 th  International Conference on Aerobiology, Stockholm;
1992: 5th Congr. of Europaean Academy of Allergology and Clinical Immunology, Paris;
1992: 7 th  International Palynological Conference, Aix de Province
 
Tanulmányutak
Szovjetúnió (1969, 1971,1977), Csehszlovákia (1972), Bulgária (1975), Lengyelország (1982,1990), Kuba (1979,1988), Hollandia (1988-89-90), Finnország (1987), Ausztria (1990), Spanyolország (1992, 1998), Franciaország (1994)
 
Nyelvismeret
orosz (középfokú nyelvvizsga,1971)
angol (kandidátusi nyelvvizsga,1979)
spanyol, német