Előadónkról

Dr. Juhász Miklós nyugalmazott egyetemi docens
SZTE TTK Biológus Tanszékcsoport Növénytani Tanszék
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Juhász Miklós a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Biológus Tanszékcsoport Növénytani Tanszékének nyugalmazott egyetemi docense.

Kelebián született 1938-ban. Egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetem biológia-kémia szakán végezte, négy éves Eötvös kollégiumi tagság után 1962-ben diplomázott. 1966-ban egyetemi doktori vizsgát tett, 1980-ban kandidált, 1996-ban a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetemen habilitált.

Diplomaszerzés óta a Szegedi Tudományegyetem munkatársa, 1981-től nyugdíjba vonulásáig egyetemi docensi tisztséget töltött be. 2002 óta nyugállományú egyetemi docensként végez oktatómunkát, speciálkollégiumokat tart az aerobiológia, a trópusok növényvilága és a Biblia növényei témakörben.

Több nemzetközi társaságnak tagja, feladatot vállal többek között a Europaean Aeroallergen Network keretein belül és a Magyar Allergológusok és Klinikai Immunológusok Társaságában.

Szakterülete a pollenanalízis, a palinológia. Paleopalinológusként 20 évig a 100 millió évvel ezelőtt élt növényvilág rekonstrukciójával foglalkozott, üledékes kőzetekből kinyert spórák és pollen alapján, a földtani kutatás rétegtannal foglalkozó ága számára is értékes eredményeket produkálva. 1987 óta a Dél-Alföld levegőjében található allergén pollenszemeket tanulmányozza. Magyarországon elsőként kezdte el a rendszeres, heti polleninformációt. A dél-alföldi és a nyolc külföldi megfigyelő állomást működtető euroregionális polleninformációs szolgálat megszervezője és irányítója.

Nevéhez 173 publikáció köthető, 86 alkalommal tartott tudományos konferenciákon előadást, ebből 34-et idegen nyelven. 2005-ben Kelebia díszpolgárává avatták.