Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Péter László nyugalmazott egyetemi tanár

 
Személyes adatok
Születési hely, idő: Jánoshalma, 1926. január 21.
 
Beosztás és munkahely
Ny. egyetemi tanár. SZTE BTK Modern Magyar Irodalmi Tanszék
 
Tanulmányok
1943–48 SZTE BTK magyar-latin-filozófia szakos tanári oklevél
1935–43 Baross Gábor Gyakorlógimnázium, Szeged (érettségi kitüntetéssel)
 
Tudományos fokozatok
1991 az irodalomtudomány doktora (Móra Ferenc pályaképe)
1968 az irodalomtudomány kandidátusa (Juhász Gyula a forradalmakban)
1947 bölcsészdoktorátus (Szőreg nyelvjárásának hangtana; az ö-zés; summa cum laude)
 
Munkahelyek és beosztások
1996 nyugállományba vonulás
1990 a SZT tanára
1986 az MTA Irodalomtudományi Imtézetének (Bp.) munkatársa
1961 a szegedi Somogyi-könyvtár munkatársa
1958 a SZT szerződéses munkatársa
1957 közbiztonsági táborban (Tökölön) és börtönben (8 hónapig)
1954 a SZT Központi Könyvtárának munkatársa
1952 a Makói József Attila Múzeum igazgatója
1950 a karcagi Györffy István Nagykun Múzeum igazgatója
1948 a szegedi Pázmány Pétzer Népi Kollégium igazgatója
1945 a SZT Magyar Nyelvtudományi Intézetének demonstrátora
 
Kutatási területek
Nyelvjárástan, földrajzinév-kutatás, nyelvművelés; népköltészet-elmélet; várostörténet; 20. századi magyar irodalomtörténet; Tömörkény István, Móra Ferenc, Juhász Gyula, József Attila, Radnóti Miklós életműve. (A Juhász Gyula kritikai kiadás szerkesztője.) Szeged művelődéstörténete. Lexikográfia (az Új magyar irodalmi lexikon főszerkesztője).
 
Oktatási tevékenység
1955–56-ban a népköltészet megbízott előadója a szegedi egyetemen. 1972-től több szemeszteren át a textológia első magyar előadója az újvidéki, majd a szegedi egyetemen. 1990-96 közt a 20. századi magyar irodalom tanterv szerinti előadója.
 
Publikációk
Kb. 50 önálló mű (könyv, füzet); kb. 100 szerkesztett vagy utószóval ellátott, gondozott mű, hasonmás kiadás. A Szegedi Műhely című, negyedéves várostörténeti szemle szerkesztője.
Tudományos és szakmai közéleti tevékenység
1958–2005 az MTA Irodalomtudományi Bizottsága Textológiai Munkabizottságának tagja
1960–65 az MTA Irodalomtudományi Bizottsága Sajtótörténeti Bizottságának tagja
1996 a SZT Habilitációs Bizottságának tagja
2000 a SZT Doktori Bizottságának tagja
 
Külföldi tanulmányutak, oktatói tevékenység
1972 előadások az újvidéki egyetem magyar karán
1975 a Vasváry-gyűjtemény leltározása Washingtonban
 
Társasági tagságok
Magyar Nyelvtudományi Társaság (1945–)
Magyar Néprajzi Társaság (1946–)
Magyar Irodalomtörténeti Társaság (1950–)
Magyar Történelmi Társulat (1970–)
Nemzetközi Hungarológiai Társaság (1980–)
Erdei Ferenc Társaság (1990–)