Előadónkról

Prof. dr. Péter László nyugalmazott egyetemi tanár
SZTE BTK Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Modern Magyar Irodalmi Tanszék


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prof. dr. Péter László a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvi és Irodalmi Intézet Modern Magyar Irodalmi Tanszékének nyugalmazott egyetemi tanára.
1926-ban született Jánoshalmán. Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, 1948-ban magyar-latin-filozófia szakon szerzett tanári oklevelet. Utána az egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetében, a karcagi és a makói múzeumban, az egyetemi és a Somogyi-könyvtárban és a Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetében dolgozott. 1957-ben „izgatásért” nyolc hónapot ült börtönben. 1990–96 közt a Szegedi Tudományegyetem tanára.
Nyelvész, folklorista, irodalomtörténész, várostörténész, a Szegedi Műhely című, negyedéves várostörténeti szemle szerkesztője. Nevéhez 50 önálló, 100 szerkesztett vagy utószóval ellátott mű fűződik. A Juhász Gyula kritikai kiadás szerkesztője, az Új magyar irodalmi lexikon főszerkesztője.
Több tudományos és szakmai testületben vállal feladatot, tagja például az SZTE Doktori Bizottságának és a Habilitációs Bizottságnak. 1945 óta tagja a Magyar Nyelvtudományi Társaságnak, 1970 óta a Magyar Történelmi Társulatnak.