Előadónkról

Dr. Vincze Gábor történész munkatárs
Emlékpont – Hódmezővásárhely
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dr. Vincze Gábor az Emlékpont – Fél évszázad Vásárhelyen Humán Oktatási Központ történész munkatársa.

1962-ben született Békésen, egyetemi tanulmányait a József Attila Tudományegyetemen végezte történelem szakon. 1989-től az egyetem Társadalomelméleti és Kortörténeti Gyűjteményének szakreferense. A kilencvenes évek második felében a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem vendégtanára, ezen kívül tartott órákat a József Attila Tudományegyetemen is. A 2006/2007-es tanévben a Károli Gáspár Református Egyetemen oktat.

Kutatási területe kezdetben az erdélyi magyarság és a magyar–román államközi kapcsolatok 1944 és 1989 közötti történelme volt, foglalkozott a moldvai csángó magyarság 20. századi sorsával, az 1918/19-es erdélyi impériumváltással, a Ferenc József Tudományegyetem történetével is. Jelenleg Hódmezővásárhely református és római katolikus egyházainak 1945 utáni történetét kutatja. A kolozsvári Magyar Kisebbség – Nemzetpolitikai Szemle külső szerkesztője. Több dokumentumfilm történész szakértője, többek között részt vett a Duna TV Moldvai csángók migrációja a XX. században című filmjének készítésében.

Kutatásai eredményét eddig 11 könyvben, mintegy 110 tanulmányban, könyvkritikában foglalta össze, valamint részt vett öt könyv szerkesztésében.