Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Kovács Kornél Lajos

Személyes adatok
Születési hely, időpont: Gyula, 1947. július 23.
Családi állapot: nős, két gyermek édesapja.
Felesége Dr. Helesfai Anna, gyermekei Krisztián és Kamilla.
 
Tanulmányok
1961-65: JATE Ságvári E. Gyakorló Gimnázium, Szeged
1966-71: biológus, JATE TTK, Szeged
 
Munkahely
Szegedi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék 
   
Tudományos fokozat
Biológiai tudományok kandidátusa, 1980
Magyar Tudományos Akadémia
az MTA Doktora, 1999
Magyar Tudományos Akadémia
 
Munkahelyek, beosztások, fontosabb megbízatások
1971-1974      MTA, Szegedi Biológiai Központ, Növényélettani Intézet
                     Tudományos segédmunkatárs
1974-1975      Kalifornia Állami Egyetem, Berkeley Kémiai Biodinamika Laboratórium, USA
                     UNESCO ösztöndíjas
1975-1978      MTA, Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet
                     Tudományos munkatárs
1978-1998      MTA, Szegedi Biológiai Központ, Biofizikai Intézet
                     Tudományos főmunkatárs
1986-1989      Georgia Állami Egyetem, Biokémiai Tanszék, USA
                     Vendég professzor
1989-1990      VEPEX-Biotechnika Rt., Szeged
                     Tudományos igazgatóhelyettes
1992-1994      Molekuláris Biológiai Osztály CENG-CEA, Grenoble, Franciaország
                     Vendég professzor
1994-1999      COST Akció 818, EU tudományos együttműködési hálózat
                     Elnök
1996-2000      JATE Biotechnológiai Tanszék
                     Tanszékvezető docens
1997-             EU COST “Agriculture and Biotechnology” Technical Committee
                     Magyar Köztársaság képviselője
1997-1999      Bay Z. Alapítvány, Biotechnológiai Intézet
                     Tudományos tanácsadó
1998-             MTA, SzBK, Biofizikai Intézet
                     Tudományos tanácsadó
1998- 2001     OTKA Molekuláris Biológiai szakzsüri
                     Tag
1999- 2003     COST Akció 841 EU tudományos együttműködési hálózat
                     Elnök
1998-2002      JATE / SZTE
                     Széchenyi professzor
1998-             JATE / SZTE
                     Habilitált egyetemi oktató
1999-             EU 5. KTF “Cell Factory” Liaison Iroda
                     Irodavezető
2000-             Szegedi Tudományegyetem, Biotechnológiai Tanszék
                     Tanszékvezető egyetemi tanár
2000-             EU 5. Keretprogram External Advisory Group “Life Sciences”
                     Tag, Közép Európa képviselője
2001-             Magyar Biokémiai Egyesület Biotechnológiai Szakosztály
                     Elnök
2002-2003      SZTE TTK Tanszékvezetők Tanácsadó Testülete
                     Elnök
2002-             SZTE TTK Kari Tanács
                     Tag
2002-             SZTE TTK Kari Elnökség
                     Tag
2004-             Magyar Biogáz Egyesület
                     Elnök
2003-             SZTE TTK Biológus Tanszékcsoport
                     Vezető
 
Oktatás
Biotechnológia főkollégium biológus, biológia tanár szakos és környezettudomány szakos hallgatok számára; speciál kollégium és diplomamunkás, PhD hallgatók szakvezetése
 
Érdeklődési terület
metalloenzimek, hidrogenáz enzim, hidrogén anyagcsere;
metanogenezis, metanotrófia;
molekuláris biológia, fehérje biokémia;
fotoszintetizáló, termofil és anaerob baktériumok enzimológiája és fiziológiája
műveletek hipertermofil mikroorganizmusokkal;
biológiai energiaátalakító rendszerek: metán, hidrogén és metanol termelés;
környezetvédelem: szennyező anyagok biológiai ártalmatlanítása, in situ és reaktorban
végzett bioremediáció mikrobiális biokonverziók
 
Tudományos publikációk
206 közlemény, 5 szabadalom
 
Tagság
Magyar Biofizikai Társaság
Magyar Biokémiai Egyesület
Magyar Mikrobiológiai Társaság, elnökségi tag
Society of Industrial Microbiologists
International Federation for the Advancement of Genetic Engineering and
Biotechnology
Anaerobe Society of Americas
Rotary International