Válogatott publikációk

The Bureaucratic State Governed by an Illegal Movement: Soviet-Type societies and Bolshevik-Type Parties. Political Psychology. 10:1. 165-179. 1991.
 
"…amit meglátok hirtelen…" József Attila pszichológiai tesztjéről. Valóság. 34:4. 55- 71.  – Kötetben: In: Horváth Iván és Tverdota György (szerk.): miért fáj ma is: Az ismeretlen József Attila. Bp.: Balassi Kiadó/KJK. 117-145. 1991.
 
"...elvegyültem és kiváltam": Társadalomlélektani esszé az identitásról. Bp.: T-Twins. 231. old. – Televíziós előadássorozat az identitásról. Bp.: Televideó, 1997. 360 perc. 1993.
Quo vadis, tovaris? A modernizáció útjáról és a rajta vándorló emberről I-II. Bp.: Scientia Humana. 495. old. 1995.
 
Another crisis in the psychology : A possible motive for the Vygotsky-boom (társszerző: Köcski Margit). Journal of Russian and East-European Psychology. 33:1. 82-94. – Korábbi, rövidebb magyar változat: › Természettudomány-e a pszichológia?Magyar Tudomány. XXXIX.:1. 62-73. Olasz változat:Ancora una crisi nella psicologia: una possibile spiegazione per il "boom" di Vygotskij. Studi di Psicologia dell'Educazione. 1995/1–2–3. 141–150. Orosz változat: ??? ???? ?????? ? ??????????!???????a? ??????a ??????? ???e?a??e? ?. C. ?????????? (társszerző: Köcski Margit). ??????? ?????????. 4. 86–96.
 
Vygotskian implications : On the meaning and its brain. A keynote paper. In: Mezsdunarodnaja konferencija "Kulturno-isztoricseszkij podhod: Razvityije gumanyitarnych nauk i obrazovanyija". Proceedings. Rosszijszkaja Akagyemija obrazovanyija i Rosszijszkij Goszudarsztvennyj gumanyitarnyj unyiverszityet. Moszkva, 21-24 oktyabrja 1996. No. 3. – Korábbi, rövidebb magyar változat: Aszociálpszichológiaijelenségekmechanizmusáról. Pszichológia. 13:2. (1993) 205-224. Korábbi, rövidebb angol változat: The brain and the mechanism of psychosocial phenomena. Journal of Russian and East-European Psychology. 31:6. (1994) 71-91. Orosz változat: ? ???????? ? ?????: ????????? ?? ????????? ? ?????????? In: ???????, ????????, ????????????: ? ??????????????? ?. ?. ???????????. ??????: ?????+, 2002. 590-612.
 
A kiválóság ára . Közgazdasági Szemle. 3. 280-297. – Angol változat: The price of excellence. In: Inquiries into the Nature and Causes of Behavior. Proceedings of the XXIV. Annual Colloquium of the International Association for Research in Economic Psychology. 750-759. 1998
 
Sajtópszichológia   (társszerző: Popper Péter) Bp.: MÚOSz Bálint György Újságíró Akadémia kiadása. 158. old. 1998.
 
Az interdiszciplinaritásról és halmozott hátrányairól. Magyar Tudomány. XLIV:3. 339-346. 1999.
 
Szép proletár, hova mégy? " avagy: Megszólítani a piaci partnert. Kritika. 11. 28-30. 1999.
 
Nómenklaturizmus : A második modernizáció bolsevik típusú változata. Thalassa. 12:1. 73–117. 2001.
 
Kontraszelektáló piac vagy identitásgazdálkodás? Czagány L; Garai L[szerk.]: A szociális identitás, az információ és a piac. Szeged: JATEPress. 13-27. 2004.
 
"...kis pénz › kis foci"? Egy gazdaságpszichológia megalapozása. OszK: MEK –   http://mek.oszk.hu/02500/02533 2005-03-16
 
Gazdaságpszichológiai tanulmányok az egyetemről. OszK: MEK – http://mek.oszk.hu/02700/027142005-05-04
 
Elméleti pszichológia.  OSzK: MEK – http://mek.oszk.hu/03100/03102 2005-09-12
József Attila identitásai: Alkotáspszichológiai esettanulmány. Bp.: Magyar Filmtörténeti Fotógyűjtemény Alapítvány. 2005. 170 oldal. – Korábbi digitális változat: Alkotástörténeti esettanulmány József Attiláról.