Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Garai László
 
Személyes adatok
Születési idő, hely: 1935, Budapest
Nős, két gyermek édesapja
 
Tanulmányok, tanulmányutak
1950-1954        Gimnázium: Budapesti magyar-orosz Maxim Gorkij-iskola
1954-1959        Egyetemi tanulmányok az ELTE Bölcsészettudományi Karának filozófia- és
                       pszichológia-szakán
1961-1964        Pszichológiai aspirantúra (aspiráns-vezető: Mátrai László akadémikus):
                       a specifikusan emberi szükségletek vizsgálata
1964                Tanulmányút Moszkvába (Leontyev, Galperin) és Leningrádba
1966                Tanulmányút Párizsba (CNRS-ösztöndíj: Laboratoire de Psychologie Sociale
                       de la Sorbonne)
 
Beszél: angolul, franciául és oroszul; olvas: németül és olaszul
 
Kutatás
1959-1961 Az Akadémiai Kiadó Lexikon-szerkesztőségének szerkesztője
1964-1971
Az MTA Filozófiai Intézetének tudományos munkatársa; tanulmányok a specifikusan emberi szükségletek megnyilvánulásáról etikai és esztétikai értékek vonatkozásában
1966 és
1976
Előadás a XVIII. és a XXI. Nemzetközi Pszichológiai Kongresszuson
(Moszkva, Párizs)
1968
A specifikusan emberi szükségletekkel foglalkozó kandidátusi értekezés megvédése (1970: megjelenik az Akadémiai Kiadónál)
Szociálpszichológiai kísérletek a Moszkvai Állami Egyetem Pszichológiai Karának Laboratóriumában
1969-1970
A SzUTA Természettudomány- és Technikatörténeti Intézetének tudományos főmunkatársa (Moszkva): a tudományos kreativitás pszichológiai vizsgálata
1970-2001
Az MTA Pszichológiai Intézetének tudományos főmunkatársa (1989 – tudományos tanácsadó)
1971
Meghívott előadó a XIII. Nemzetközi Tudománytörténeti Kongresszuson(Moszkva): Bolyai és Lobacsevszkij párhuzamos felfedezése
1971, 1973 
     és 1977
Ösztöndíjas kutató az EHESS szociálpszichológiai laboratóriumában, illetve a Laboratoire Européen de Psychologie Sociale-ban (Párizs)
1973 és 1978
Előadás a XV. és a XVI. Filozófiai Világkongresszuson (Varna, Düsseldorf)
1988
A társadalmi azonosságról írott doktori értekezés megvédése (1993: megjelenik a T-Twins kiadónál)
1991-1994
“A humán erőforrás termelése a mai Magyarországon” című, OTKA által támogatott kutatás irányítója
1995
Meghívott előadó a III. Nemzetközi Tevékenységelméleti Kongresszuson (Moszkva)
1995-2000
“Az információfeldolgozás gazdaságpszichológiája” című, OTKA által támogatott kutatás irányítója
1996
Meghívott előadó a Vigotszkij centenáriumának szentelt nemzetközi konferencián (Moszkva)
1999-2004
"A tulajdonkezelés gazdaságpszichológiája” című, OTKA által támogatott kutatás irányítója
2001-2004
"Információgazdaság és identitás” című, OTKA által a Tudományos Iskola-program keretében folytatott kutatás (Hámori Balázzsal, Köcski Margittal és Szabó Katalinnal)
1981-2005
Kurt Lewin (1931) módszertani programjának alapján (amely szerint a fizika példáját követve a pszihológiának is meg kell szabadulnia az arisztitelészi gondolkodásmódtól, felváltva ezt a Galilei-féle gondolati rendszerrel) kidolgoz és tesztel egy olyan módszertani eljárást, amely lehetővé teszi, hogy együtt kezeljünk olyan problémákat, amelyeket hivatal és megszokés külön illetékességébe sorol pszichológia vagy közgazdaságtan, filozófia vagy agykutatás, politikatudomány vagy kultúrakutatás egyikének vagy másikának.
 
 
Oktatás 
1967  
Előadó-körút a Szovjetunióban a specifikusan emberi szükségletekről (a “Nauka”-Társaság szervezésében)
1968
Szociálpszichológia-szeminárium a Moszkvai Állami Lomonoszov Egyetemen
1981-1984, 1989 és 1996
A Nizzai Egyetem vendégtanára
1990
Gazdaságpszichológiai szeminárium a Kaliforniai Állami Egyetemen (Bakersfield és San Bernardino, USA)
1992-2000
A Bálint György Újságíró Iskola szociálpszichológia-tanára
1994-2005
A József Attila Tudományegyetem gazdaságpszichológia-tanára (1997 – habilitált; 1998 – professzor (2000-től a Szegedi Tudományegyetem professzora); 2000-2003 – Széchenyi-ösztöndíjas egyetemi tanár)
1996
13-részes televíziós előadás-sorozat a szociális identitásról (1997-ben kiadja a Televideó)
1997
Megalapítja a JATE Gazdaságpszichológiai Tanszékét (1997-2000 – tanszékvezető)
1998-2005
A József Attila Tudományegyetem "Gazdaságtan" doktori programjának (2000-től a Szegedi Tudományegyetem doktori iskolájának) vezetője
 
Társasági tagság
Magyar Pszichológiai [Tudományos] Társaság (alapító: 1966-tól kilépéséig 1995-ben); gazdaságpszichológiai szekció (alapító: 1988-tól a szekció feloszlatásáig 1995-ben)
 
Kísérleti Szociálpszichológia Európai Társasága (EAESP: 1972 óta)
 
Nemzetközi Gazdaságpszichológiai Kutató Társaság (IAREP: 1985 óta)
 
Tevékenységelméleti kutatásokat koordináló nemzetközi szervezet (ISCRAT, alapító: 1986 óta)
 
Bizottsági, vezetőségi tagság
Tudományos Minősítő Bizottság pszichológiai szakbizottsága (1970-tól kilépéséig 1973-ban)
 
Magyar Pszichológiai Társaság Vezetősége (1970-1980 és 1988-tól a Társaságból való kilépéséig 1995-ben)
 
Az MTA Pszichológiai Bizottsága (1970-1985)
 
Pszichológia szerkesztőbizottsága (1981-2002)
 
Tevékenységelméleti kutatásokat koordináló nemzetközi szervezet (ISCRAT) bizottsága (1986-1995)
 
Pénzügyminiszter tanácsadó testülete (1991–1994)
 
Journal of Russian and East-European Psychology szerkesztőbizottsága (1992 óta)
 
Tisztség, képviselet, szervezés
Vezeti az MTA Pszichológiai Intézetének általa szervezett Személyiséglélektani Osztályát (1970-től lemondásáig 1979-ben)
 
Az Európai Kísérleti Szociálpszichológiai Társaság által rendezett “East-West Meeting” társszervezője (Visegrád, 1974) 
 
Magyarország képviseletében részt vesz az UNESCO tudományos konferenciáján (Párizs, 1974)
 
A Magyar Közgazdasági Társaság és a Magyar Pszichológiai Társaság gazdaságpszichológiai szakosztályának társelnöke (1988-tól a szakosztály önfeloszlatásáig 1995-ben)
 
A Gorbacsov-alapítvány “A bolsevik típusú totalitariánus struktúrák szívósságának eredete” című nemzetközi konferenciájának társszervezője (Moszkva, 1993); főreferátum: The paradoxes of the bolshevik-type psycho-social structure in economy
 
A József Attila Tudományegyetem gazdaságpszichológia-tanszékének vezetője (1997–2000)