Tudományos önéletrajz

Prof. Dr. Kiricsi Imre

Személyes adatok
Születési hely, idő: Téglás (Hajdú megye), 1948. január 6.
Családi állapot: Nős (Baumann Zita, tanár), két leány, Mónika és Ágnes
Munkahely: József Attila Tudományegyetem Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
Beosztás: tanszékvezető egyetemi tanár
Szakképzettség: okleveles vegyész
Tudományos fokozata: a kémia tudomány doktora

Iskolák, fokozatok
1954-1962 Általános iskola, Szombathely
1962-1966 Nagy Lajos Gimnázium, Szombathely, érettségi
1966-1967 Honvédség, törzsőrmester
1967-1972 Szeged, JATE, TTK vegyész szak, diploma: okleveles vegyész
1975 Egyetemi doktor
1978-1981 MTA TMB aspiráns
1983 Kémiai Tudomány Kandidátusa
1992 Kémiai Tudomány Doktora

Beosztás és munkahely
1972-1973 tudományos segédmunkatárs, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék
1973-1978 tanársegéd, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék
1978-1981 aspiráns, JATE Alkalmazott Kémiai tanszék
1981-1987 adjunktus, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék
1987-1993 docens, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék
1993- egyetemi tanár, JATE Alkalmazott Kémiai Tanszék
1996- tanszékvezető, JATE Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék
2002- intézetvezető SZTE Környezettudományi Intézet
2002- 2004 osztályvezető (félállásban) MTA KK Kémiai Intézet Mikropórusos és Mezopórusos Anyagok Osztály

Oktatási tevékenység
Egyetemi főkollégiumok: Kémiai Technológia, Környezetvédelem, Petrolkémiai Eljárások
Speciális Kollégiumok: Zeolitkémia, Katalízis Agyagásványokon, Mikropórusos Szerkezetek
PhD képzés: Környezetvédelmi Technológia, Mikropórusos Rendszerek a Környezetvédelemben
Szakdolgozat/diplomamunka irányítás: 42 hallgatónál
PhD témavezetés: 5 hallgatónál
A Környezettudományi Iskola és az SZTE Doktori Tanácsának vezetője
1995-98 tanszékcsoport-vezető

Szakmai elismerés
Kiváló Munkáért kitüntetés (1986)
Kiváló Publikációs Tevékenységért oklevél a Magyar Kémiai Folyóirat Szerkesztőbizottságától (1989)
Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1996-2000)

Kutatási témák
A benzaldehid folyadékfázisú katalitikus oxidációja (1969-72), diákkörösként, diplomamunkatéma.
Radiogázkromatográfia (1972-1975), egyetemi doktori téma.
Szénhidrogénreakciók savas zeolitokon (1975-).
Kis modulusú zeolitok szerkezetmódosítása (1978-83), kandidátusi téma.
Felületen képződött karbéniumionok spektroszkópiája (1981-92), akadémiai doktori téma.
Erős bázikus centrumokat tartalmazó zeolitok vizsgálata (1991-)
Kitámasztott rétegszilikátok (1993-)
Kettőshidroxidok kémiája (1993-)
Szervetlen nanocsövek szintézise (1996-)
Nanoszenzorok előállítása (2000- )

Kutatási pályázatok, projektek (témavezetőként)
Karbéniumionok képződése zeolitokon, OTKA 217/88, lezárult, (a beszámoló bírálata alapján bekerült az első 50 legeredményesebb pályázat közé).
Báziskatalizálta reakciók vizsgálata, OTKA 1604, lezárult.
Kitámasztott rétegvegyületek szintézise, OTKA 14275, lezárult.
Oldallánc alkilálás aromás vegyületekben olefinekkel, Neste Oy, Finnország, lezárult.
Freonalapanyagok szintézise, LaRoche Co. USA, lezárult.
Oldallánc alkilálás aromás vegyületekben diénekkel, Neste Oy, Finnország, futó.
Aldol-kondenzéciós reakciók heterogén rendszerben, Optatech Ltd., Finnország, futó.
Szervetlen nanocsövek előállítása, jellemzése és alkalmazása OTKA

Tudományos együttműködések (amelyekből közös közlemények születtek)
Prof. Horst Förster, Hamburgi Egyetem, Felületi karbéniumionok spektroszkópiája (1981-1998)
Prof. János B.Nagy, Namuri Egyetem, Izomorf szubsztituált Keggin-ionok (1992-)
Dr. Fujio Mizukami, NIMCR, Tsukuba, Japan, Zeolit membránok (1996-)
Dr. Lázár Károly, MTA Izotópkutató Intézet, Keggin-ionok Mössbauer spektroszkópiás tanulmányozása (1992-1997)
Dr. Paál Zoltán, MTA Izotópkutató Intézet, Pt-zeolitok tulajdonságai (1990)
Dr. Guczi László,MTA Izotópkutató Intézet,Kétfémes zeolitalapú katalizátorok (1995-)
Dr. Valyon József, MTA KKKI, NO bomlás módosított agyagásványokon (1995-)
Dr. Burger Kálmán, Dr. Molnár Árpád, Dr. Dékány Imre egyetemi tanárokkal és munkatársaikkal a JATE-n.

Tanulmányutak
1985-87 Humboldt ösztöndíj, Hamburgi Egyetem Fizikai Kémia Intézete, 15 hónap
1980-90 Hat alkalommal rövid időtartamú (0,5-3 hónap) út DFG-MTA projektek keretében a Hamburgi Egyetemen.
1992-94 Kétéves tanulmányút keretében tanácsadóként dolgoztam az ENIRICERCHE SpA-nál, Milánóban
1996 Kéthónapos Japán tanulmányút, Tsukubában a National Institute for Materials and Chemical Research intézet Surface Chemistry osztályán
2001 Egyéves tanulmányút Berkeleyben, USA, Lawrence Berkeley National Laboratoryban

Publikációk
könyv  2
könyvrészlet:  6
szerkesztés:  2 konferencia kiadvány (Elsevier)
   2 különszám (Applied Catalysis)
   2 különszám (React. Kinet. Catal. Lett.)
egyetemi jegyzet:  3
folyóiratcikk:  287 (ebből magyar nyelven írt 30)
poszter és előadás:  117
szabadalom:  11
összidézettség:  1380

Nemzetközi szakmai élet
Szervezőbizottsági tag a "Zeocat'85", Nemzetközi konferencián, (Siófok, 1985).
Szervezőbizottsági tag a "3rd Pannonian International Symposium on Catalysis" konferencián, (Velem, 1995).
Helyettes elnöke a "Zeocat'95" nemzetközi konferenciának (Szombathely, 1995) és egyik szerkesztője a kiadványnak (Elsevier Sci.).
Vendégszerkesztője az Applied Catalysis folyóirat különszámainak, amely az "Oxidation over zeolite catalysts" és “Environmental reactions and technologies”címmel jelent és jelenik meg.
1998-2001 szerkesztőbizottsági tagja az "Applied Catalysis A: General" folyóiratnak.
Szervezőbizottsági elnöke a "1st FEZA International Zeolite Conference" 1999. szeptember 1-4, Eger, Magyarország, rendezvénynek.
2006-tól főszerkesztője a NANO, angol nyelvű folyóiratnak

Tudományos szervezeti tevékenység
Magyar Kémikusok Egyesülete, tag
Német Kémikusok Egyesülete, tag
Amerikai Kémikusok Egyesülete, tag
MTA Katalízis Munkabizottság, 2000-2006 elnök, jelenleg tag
Magyar Zeolit Társaság, elnök
Az MTA doktori fokozatú köztestületi tagjainak közgyűlési képviselője 1998-2001, 2005-