Tájékoztató TakarNet szolgáltatás igényléshez


Tájékoztatjuk a Tisztelt Kollégákat, hogy előreláthatólag 2019. május elejétől a Szegedi Tudományegyetem közvetlen elérhetőséggel fog rendelkezni a földhivatal TakarNet adatbázisához.

Ennek keretében az alábbi dokumentumok lesznek igényelhetők:

 

  • E-hiteles tulajdoni lap másolat

A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott tulajdoni lap pdf formátumú. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott E-hiteles tulajdoni lap másolat kétféle formában igényelhető a hálózaton keresztül, kérhető

  • Szemle (csak az aktuális bejegyzéseket tartalmazó) vagy
  • Teljes (a törölt bejegyzéseket is tartalmazó) tulajdoni lap másolat.

Az e-hiteles okirat olyan elektronikus okirat, amelyen szerepel a szolgáltató hitelesítő záradéka (tanúsítvány) és a szolgáltató fokozott biztonságú elektronikus aláírásával hitelesíti és elhelyezi rajta időbélyegzőjét. Az e-hiteles okirat bizonyító erejű, de nem minősül közokiratnak. A szolgáltató a tanúsítványával és intézményi elektronikus aláírásával azt igazolja, hogy az e-hiteles okirat az ingatlan-nyilvántartási adatbázisból származik, és tartalma az időbélyegző által jelzett időpontban megegyezett az ingatlan-nyilvántartási adatbázisban elektronikus formában rögzített hatályos adatokkal. Kinyomtatva, papír formátumban nem minősül hiteles, bizonyító erejű dokumentumnak, csak elektronikus formában rendelkezik bizonyító erővel.

 

  • Nem hiteles tulajdoni lap másolat

A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott elektronikus dokumentum nem hiteles tulajdoni lap másolat kép (jpg) formátumú. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott nem hiteles tulajdoni lap másolat kétféle formában igényelhető a hálózaton keresztül, kérhető

  • Szemle (csak az aktuális bejegyzéseket tartalmazó) vagy
  • Teljes (a törölt bejegyzéseket is tartalmazó) tulajdoni lap másolat.
  • Térképmásolat kérése

vagyis a körzeti földhivatalok digitális térképei - egy adott ingatlan és közvetlen környezete - hálózaton keresztül is megtekinthetők. A térképmásolat szolgáltatás az ország teljes területére vonatkozóan elérhető. A lekérdezett térképmásolat szolgáltatása pdf formátumban történik.

 

  • E-hiteles földhasználati lap másolat

A lekérdezés eredményeképpen szolgáltatott elektronikusan hitelesített földhasználati lap másolat pdf formátumú. Az elektronikus dokumentumként szolgáltatott E-hiteles földhasználati lap másolat az SZTE számára kizárólag a következő típusban kérhető:
Részleges másolat (adott földrészletre leválogatott fennálló és törölt bejegyzések)

A szolgáltatás kizárólag az SZTE fejlesztési feladataival, céljaival, valamint ingatlanállományával kapcsolatos feladatokkal összefüggésben igényelhető.

Az igénybevett szolgáltatásokkal kapcsolatosan az SZTE-nek szigorú nyilvántartás-vezetési kötelezettsége van, a naplózás a Műszaki Igazgatóságon fog történni, azonban a szolgáltatott dokumentumok felhasználásáért felelősséggel az igénylőlapot aláíró személyek tartoznak.


Igénylőlap letöltéseAz igényléshez az igénylőlapot szükséges kitölteni, és a Műszaki Igazgatóságon Madarász Tamás,(e-mail cím: madarasz.tamas@gmf.u-szeged.hu, tel.:0662/546-499) és Takács Márta (e-mail cím: takacs.marta@gmf.u-szeged.hu, tel.: 0662/544-447) részére elektronikusan eljuttatni, figyelemmel arra, hogy az igénylés teljesítéséhez 3 munkanap szükséges.

Az igénylőlapon az igényléssel érintett ingatlan helyrajzi számát kell feltüntetni; amennyiben ez pontosan nem ismert, kérjük, hogy a pontosítás érdekében előzetesen a Műszaki Igazgatósághoz forduljanak segítségért!

 

A Műszaki Igazgatóság az igénylés teljesítésekor adminisztratív jellegű szolgáltatást nyújt, a szolgáltatott dokumentumokban foglalt adattartalomért, annak tényleges jelentéséért, az igénylésben és a szolgáltatott dokumentumban foglaltak érdemi vizsgálatáért, annak felhasználás céljára való alkalmasságáért felelősséggel nem tartozik!

 

 

Szeged, 2019. március 21.

 

Szegedi Tudományegyetem Műszaki Igazgatóság

Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)