Az SZTE tervezett CAFM rendszere

Jövőbeni cél meghatározása:

A folyamatosan fejlődő és finomodó igények, valamint a vezetői döntésekhez és az egyetemi egységek közötti rugalmas együttműködéshez szükséges egyre komplexebb adatok, a jogszabályi előírásoknak, illetve a minisztériumi egyedi kéréseknek megfelelő jelentési, nyilvántartási kötelezettségek kielégítése érdekében szükséges egy, a fenti elvárásoknak gyorsan kiszolgáló rendszer kialakítása. Tekintettel arra, hogy a számítástechnika, térinformatika, adatbáziskezelés, építészeti tervező programok lehetőséget nyújtanak az informatikai megközelítésre, így CAFM rendszerről beszélhetünk. A CAFM (szó szerinti fordításban Számítógéppel Segített Létesítmény Menedzsment) nem egyetlen szoftver, hanem egy ideológia, egy eszme, filozófia, mely a célszoftvereken kívül magába foglalja folyamatok újraszervezését is, amit fejlett informatika szolgál ki. Az SZTE ingatlanállománya és folyamatai már korábban is megkövetelték különböző, szigetszerűen vagy valamilyen szinten összedolgozó informatikai rendszerek létrehozását, működtetését. A cél az igények felmérése, ezen rendszerek újragondolása, összehangolása, a hiányzó funkciók rendszerbe illesztése, az elavult megoldások modernizálása, kiváltása. Szükséges az integráció, mely több éves folyamatos fejlesztés eredményeként valósulhat meg, de a következő egy-másfél év alatt jelentős fejlődés érhető el.

Definíciók, irányelvek:

Létesítménygazdálkodás:
„Létesítménygazdálkodás (facility management, facilities management) egy szervezeten belül a munkahely és a munkavégzés szükségleteihez kapcsolódó belső szolgáltatások iránti kereslet és kínálat menedzselése a szervezet stratégiájának figyelembe vételével.”
A létesítménygazdálkodás tehát nem csupán műszaki kérdés, hanem szolgáltatás menedzsment, melynek végterméke a szolgáltatás, de beleértjük az vagyon hasznosításához kapcsolódóan a kapacitások optimális SZTE-n belüli, vagy bevétel szerzése érdekében történő menedzselését is (bérleti szerződések) és természeten az energia gazdálkodást is.
A létesítménygazdálkodás a definíció értelmében szervezeti funkció, amely feladata, hogy optimális szinten biztosítsa a Karok, Klinikák és egyéb Egységek épületekhez kapcsolódó szolgáltatások iránti szükségletének kielégítését, azaz a létesítményt használó főtevékenységének zavartalan működését. Nyilvánvalóan az oktatás, a gyógyítás és a kutatás igénye ezen főtevékenységek körül forog. Példaként említhető műtők, oktatótermek, laborok, irodák zavartalan működésének biztosítása. Klimatizálás, takarítás, közüzemi szolgáltatások, hibaelhárítás és egyéb igények ellátása. Ezért az FM nem csupán műszaki feladat, hanem szolgáltatás. Ennek megfelelően nem pusztán műszaki, hanem szolgáltatói szemlélettel kell megközelíteni, kezelni aminek természetesen része a műszaki megoldások megtalálása, kivitelezése, üzemeltetése és karbantartása is.

A fenti gondolati kör szorosan kapcsolódik az épület referensi és a biztosítási megbízotti rendszerhez is, hiszen ezek a megoldások is az SZTE különböző, épületekkel kapcsolatos igényeinek folyamatos, magas szintű kielégítését célozzák szolgáltatói szemlélettel, műszaki alapon informatikai támogatással. A Műszaki Igazgatóság keretei között kialakításra kerülő referensi rendszerek a CAFM rendszer információ igény kielégítésének alapkövei, így összetartozó, egymást erősítő projektek.

A fenti tervezet elfogadásra került 2019.06.04.-én így a megvalósítása megkezdődött.Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)