Védelmi Iroda

A Védelmi Iroda feladata a védelmi feladatok komplex megszervezése, ellátása, az egyetemre háruló oktatási, tudományos munkák és a betegellátás működését zavaró veszélyforrások megakadályozása, a bekövetkező események felszámolása az Egyetem területén. A szakreferensi és végrehajtó állomány gondoskodik a működést zavaró körülmények feltárásáról, az esetleg bekövetkezett események teljes körű felszámolásáról. Az események, rendkívüli események – balesetek, tűzesetek, vagyon elleni cselekmények, környezeti szennyeződések – körülményeit saját hatáskörben, illetve hatóságok bevonásával kivizsgálja, a keletkezési okok ismeretében pedig a szükséges intézkedések megtételére javaslattal él a műszaki igazgató felé. Az Iroda az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátása érdekében az alábbi védelmi és igazgatási tevékenységeket végzi:

a) Vagyonvédelem, rendészet,

b) Munkavédelem,

c) Tűzvédelem,

d) Környezetvédelem,

e) Polgári védelem, katasztrófavédelem,

f) Sugárvédelem,

g) Egyéb igazgatási feladatok.


Védelmi Iroda elérhetősége: Cím: 6722 Szeged, Tisza Lajos krt. 47. I.em.,

Telefon: +36 62/544-839

A Védelmi Iroda vezetője: Pap Róbert

E-mail: pap.robert@gmf.u-szeged.hu

Telefon: +36-62-544-472

Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)