Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda

A Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda az alábbi tevékenységeket végzi:


a) Az Egyetemi épületek karbantartásainak, javításainak lebonyolítása, energiafelhasználásának és költségeinek, üzemeltetésének és karbantartásának kari

bontásban történő tervezése a SZAKK épületeit érintő karbantartások és javítások kivételével.
b) Az Egyetem épületei üzemeltetési feladatának koordinálása a SZAKK ingatlanjainak a kivételével.
c) Megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos adatszolgáltatások elkészítése, elemzése. Egyetemi szinten a napelem rendszerek üzemeltetésével, fejlesztési koncepciójával, adatszolgáltatásával kapcsolatos feladatok elvégzése.
d) Az energiafelhasználás folyamatos vizsgálata, a szolgáltatói számlák tartalmi ellenőrzése, ezt követően feldolgozásra és kifizetésre történő továbbítása a GF Pénzügyi Iroda részére.
e) Az energetikai és külső közműrendszerek üzemeltetése, karbantartása, közreműködés azok fejlesztésében, felújításában.
f) Folyamatos kapcsolattartás a szolgáltatókkal.
g) Az energiatérítések, belső elszámolások előkészítése.
h) Az energiafelhasználásról, valamint annak költségeiről szóló jelentések, beszámolók készítése.
i) Hatályos szabályok szerinti villamos és gépészeti felülvizsgálatok és az ebből következő javítások elvégzése.
j) Az Egyetem szabadpiaci tevékenységének irányítása az energia szektorban.
k) Az Központi kazánház kezelése, karbantartása és fejlesztése, a külső vállalkozások által üzemeltetett egységek ellenőrzése.
l) Az energetika program adatainak vezetése, fogyasztásmérők kezelése, állásának havi rögzítése, a számlák leosztásának ellenőrzése költséghelyek szerint, energiás témaszámok ellenőrzése a gazdálkodási ügyviteli rendszerben, kapcsolattartás az adott közmű szolgáltatóval.
m) Bérleti szerződésekhez tartozó energia elszámolások nyilvántartása, havi energia továbbszámlázás vezetése.
n) Energiafelhasználásról és annak költségeiről, beszámolók készítése; oktatással, kutatással kapcsolatos pályázatokhoz (rezsiszámítás); energiaköltség kalkulációk; MNV Zrt. jelentések; adatszolgáltatás az Egyetem szervezeti egységei felé; éves energia- és karbantartási terv elkészítése és figyelemmel kísérése az évvégi zárásig.
o) Belső adatszolgáltatás, valamint a felügyeleti szervek felé történő rendszeres beszámolás és eseti adatszolgáltatás.
p) A kijelölt kollégiumok tekintetében a létesítmény-üzemeltetéssel kapcsolatos műszaki igények felmérése, a munkálatok pályáztatásában való hatékony közreműködés a Műszaki és Beruházási Irodával.
q) Koordinálja és lebonyolítja a feleslegessé vált vagyontárgyak hasznosítását, valamint a selejtezési eljárást, végzi az értékesítéssel kapcsolatos kérelmező levelek elbírálását és a kapcsolódó ügyintézést a SZAKK-hoz tartozó leltárkörzetek kivételével.
r) Nyilvántartást vezet a Szegedi Tudományegyetem vagyonkezelésében, használatában és tartós bérletében lévő ingatlanállományról. A karok és más szervezeti egységek elhelyezkedéséről az általuk szolgáltatott adatok alapján kimutatást tart nyilván; kataszteri-nyilvántartást vezet és folyamatos adatszolgáltatással él az MNV Zrt. és Minisztériumok irányában.
s) A lejárt követelések tekintetében végzi az Egyetem követeléskezelési és követelésmenedzsment tevékenységét, a SZAKK által közvetlenül végzett követeléskezelési és követelésmenedzsment tevékenység tekintetében beszámoltatási jogkört gyakorol.
t) Közreműködik az egyetemi ingatlan portfoliót érintő ingatlanjogi kérdések rendezésében, a létesítményhasznosítási koncepciók, modellek kialakításában.

u) Háttértámogatást nyújt biztosítási ügyekben.
v) Közreműködik az ingatlan-nyilvántartást, az energia elszámolást, létesítmény üzemeltetést, létesítmény felügyeletet támogató informatikai rendszer fejlesztésében, elemzi a beérkező adatokat, tájékoztatást nyújt az egységek részére.
w) Nyilvántartást vezet a Szegedi Tudományegyetem által bérbe adott helyiségekről, lakásokról, az ehhez kapcsolódó bérleti szerződésekről. Koordinálja és jóváhagyja az megkötendő bérleti szerződéseket, mind bérbeadói, mind bérlői minőségben. Koordinálja a bérleti szerződések pályáztatását, kapcsolatot tart az ingatlan hasznosítás vonatkozásában az MNV Zrt-vel és az illetékes Minisztériumokkal, NFA-val. Előkészíti a bérleti szerződések megkötése esetén alkalmazandó irányelveket. Igény esetén előkészíti a bérleti szerződések tervezeteit az Egyetem érintett szervezeti egységei részére.
x) Munkavállalói lakáskölcsönnel kapcsolatos ügyintézés a korábbi JATE lakásalap vonatkozásában.
y) Vagyongazdálkodási terv készítésével kapcsolatos ügyintézés.

A Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda vezetője:
Dr. Beke Ferenc
E-mail: beke.ferenc@gmf.u-szeged.hu

Telefon: +36-62-544-715

Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)