Műszaki Referensi rendszer


Modulo Műszaki Karbantartó Rendszer


Műszaki referens kereső


Kancellári döntés született a műszaki referensi rendszer bevezetésére a Szegedi Tudományegyetemen annak érdekében, hogy a műszaki tevékenység az Nftv. 13/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogszerűen, szakszerűen és hatékonyan kerüljön ellátásra.
A projekt célja egy olyan, a Műszaki Igazgatóság és az SZTE szervezeti egységei közötti együttműködési modell kidolgozása, amely hozzájárul az SZTE ingatlanállományának költség- és erőforrás-hatékony üzemeltetéséhez, támogatva az oktatás, a kutatás és egészségügyi ellátás zavartalan működését.
A referensi rendszer alapját az egyetemi ingatlanállományból létrehozott homogén referensi körzetek és a körzetekből képzett nagyobb üzemeltetési egységek, az ún. üzemeltetési tömbök adják. A referensi körzetekre osztott ingatlanvagyon üzemeltetését ellátó műszaki referensi modell két pilléren, az egyes referensi körzetekhez rendelt ingatlanállományt felügyelő, annak tervszerű karbantartását koordináló, fejlesztését segítő műszaki referenseken, és a Műszaki Igazgatóságon szakmai támogató és szervező munkát végző műszaki menedzserek hatékony együttműködésén alapszik.

Az alábbi linkre kattintva megkeresheti az Ön épületéhez, Egységéhez tartozó műszaki referenseket. Egyes referensi körzetek esetében több referens is kijelölésre került, azonban valamennyi, a referensi körzetben található épületek tekintetében ellátják a feladatokat. Bizonyos terület megosztottságot a kollégák kialakíthatnak egymás között, amiről Önök felé tájékoztatással lesznek megkeresésük esetén. Egy referensi körzeten belül több referens kijelölésének az indoka a folyamatos helyettesítés biztosítása a benne foglalt ingatlanok jellege miatt.

Műszaki referens kereső

Az alábbi linkekre kattintva megismerheti a rendszert támogató műszaki manegereket.

Műszaki Igazgatóság (MI)
LGI műszaki managerek (feltöltés alatt)
SZAKK műszaki managerek (feltöltés alatt)

A rendszer pilot szakasza az Általános Orvostudományi Kar, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, a Mezőgazdasági Kar és a Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ részvételével indult 2020. januárjában. A pilothoz 2020. februárjában csatlakozott az SZTE Kossuth Zsuzsanna Szakgimnázium és Szakközépiskola. A tapasztatok alapján került sor a rendszer folyamatos bevezetésére több lépésben először az akadémiai oldalon, majd ezt követően a klinikai oldalon. A bevezetésbe bekapcsolódó egységeknek továbbra is lesz lehetőségük a folyamatok kialakításában aktívan részt venni.

A referensi rendszer működésének egyik alapja, hogy egységes, web alapú ingatlan- nyilvántartási rendszer és létesítmény üzemeltetési felület kerüljön bevezetésre. Ez biztosítaná a folyamatok nyomon követését, az adatok elemzését, a megelőző karbantartási feladatok könnyebb tervezését és az előzmény dokumentumok könnyebb kereshetőségét, illetőleg a vezetői riportok pontosabb elkészítését. Az informatikai rendszert (CAFM) bevezető projekt előkészítése több igazgatóság együttműködéseként alakul ki. Az Informatikai és Szolgáltatási Igazgatósággal együttesen kerül fejlesztésre a Műszaki Igazgatóság honlapja, mely folyamatosan frissítésre kerül, többek között a referensi rendszer működéséről ad tájékoztatást. A folyamatokat támogató informatikai felület (MODULO) is az ISZI csapatával közösen kerül fejlesztésre a pilot egységek bevonásával.

Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)