2020. február 27., csütörtök

Műszaki Referensi rendszer


Modulo Műszaki Karbantartó Rendszer


Műszaki referens kereső


Kancellári döntés született a műszaki referensi rendszer bevezetésére a Szegedi Tudományegyetemen annak érdekében, hogy a műszaki tevékenység az Nftv. 13/A. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően jogszerűen, szakszerűen és hatékonyan kerüljön ellátásra.
A projekt célja egy olyan, a Műszaki Igazgatóság és az SZTE szervezeti egységei közötti együttműködési modell kidolgozása, amely hozzájárul az SZTE ingatlanállományának költség- és erőforrás-hatékony üzemeltetéséhez, támogatva az oktatás, a kutatás és egészségügyi ellátás zavartalan működését.
A referensi rendszer alapját az egyetemi ingatlanállományból létrehozott homogén referensi körzetek és a körzetekből képzett nagyobb üzemeltetési egységek, az ún. üzemeltetési tömbök adják. A referensi körzetekre osztott ingatlanvagyon üzemeltetését ellátó műszaki referensi modell két pilléren, az egyes referensi körzetekhez rendelt ingatlanállományt felügyelő, annak tervszerű karbantartását koordináló, fejlesztését segítő műszaki referenseken, és a Műszaki Igazgatóságon szakmai támogató és szervező munkát végző műszaki menedzserek hatékony együttműködésén alapszik.


A rendszer pilot szakaszában az Általános Orvostudományi Kar, a József Attila Tanulmányi és Információs Központ, a Mezőgazdasági Kar és a Regionális Tudástranszfer és Szolgáltató Központ vesz részt 163 db földterülettel és felépítménnyel. A tapasztatok alapján kerül sor a rendszer folyamatos bevezetésére több lépésben először az akadémiai oldalon. A bevezetésben bekapcsolódó egységeknek továbbra is lesz lehetőségük a folyamatok kialakításában aktívan részt venni.


A referensi rendszer működésének egyik alapja, hogy egységes, web alapú ingatlan- nyilvántartási rendszer és létesítmény üzemeltetési felület kerüljön bevezetésre. Ez biztosítaná a folyamatok nyomon követését, az adatok elemzését, a megelőző karbantartási feladatok könnyebb tervezését és az előzmény dokumentumok könnyebb kereshetőségét, illetőleg a vezetői riportok pontosabb elkészítését. Az informatikai rendszert (CAFM) bevezető projekt előkészítése több igazgatóság együttműködéseként alakul ki.

Képgaléria

Műszaki Igazgatóság épülete

Elérhetőségek

Műszaki Igazgatóság
(Bejárat a parkoló felöli szárny áruházhoz közeli végén)