SZTE magazin

elismeresek_nyito

Az „Ezüst Krétától” az „Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevélig”

Miért érdemes minősíteni az oktatókat? Mert a felsőoktatásban is meghatározó a szerepe annak, hogy kialakuljon egy összkép az egyetemen tanítók teljesítményéről. A Szegedi Tudományegyetemen a hallgatóknak 40 éve adott a lehetőségük arra, hogy értékeljék a tanáraik tevékenységét. Alább néhány régi és új elismerésre is fölhívjuk a figyelmet.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

A Szegedi Tudományegyetem többféle módon ösztönzi oktatóit a kiemelkedő teljesítményre.

 

 

Kié az Aranykréta díj?

 

Az SZTE 12 kara közül több egység saját díjat alapított a kiemelkedő oktatói munka elismerésére.


Ezust_Kreta_sze_1980_006_008_pdf

A „hallgatók elismerését és megbecsülését” fejezte ki az 1979-1980. tanévben alapított és először átadott az „Ezüst Kréta” díjat az SZTE jogelődjének számító József Attila Tudományegyetem Természettudományi Karán. A Szegedi Egyetem című lapban 1980 tavaszán, 40 éve megjelent hír szerint „A József Attila Tudomány-egyetem Természettudományi Karának ötödéves kémia-fizika szakos hallgatói kezdeményezése alapján „Ezüst. Kréta" elnevezéssel vándordíjat alapítottak a kémia-fizika szakos diákok. Az alapítvány célja – melyet a legjobbnak ítélt oktató nyer el – kifejezésre juttatni a hallgatók elismerését és megbecsülését. A díjat az öt évfolyam közösen hozta létre, odaítéléséről azonban a mindenkori ötödéves hallgatók döntenek, az alapokmányban rögzített szempontok alapján…”

 

Aranykréta díjjal jutalmazzák a kiemelkedő oktatókat az SZTE Természettudományi és Informatikai Karon. Az elismerést az SZTE TTIK-s hallgatók szavazatai alapján ítélik oda. Voksolni a Neptun rendszerében lehet. A hallgatók szöveges értékelésben is elmondhatják a konkrét ötleteiket, javaslataikat a kurzusokkal, és az oktatói munkával kapcsolatban. Az Aranykrétát évente egy alkalommal, intézetenként adják át a diplomaosztó ünnepségen. A díj oklevélből, plakettből és egyszeri pénzjutalomból áll.

 

A 2018/2019-es tanévben az SZTE TTIK Aranykréta díját vehette át: Dr. Németh Zoltán egyetemi docens az Analízis Tanszékről; Dr. Perei Katalin adjunktus a Mikrobiológiai Tanszékről; Dr. Hopp Béla egyetemi tanár az Optikai és Kvantumelektronikai Tanszékről; Dr. Vinkó Tamás egyetemi docens a Számítógépes Optimalizálás Tanszékről; Dr. M. Tóthné Dr. Farsang Andrea egyetemi tanár a Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszékről; és Dr. Horváth Dezső egyetemi tanár az Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszékről.

 

Az SZTE Állam- és Jogtudományi Karon Menyhárth Gáspár díjjal jutalmazzák a kiemelkedő oktatási és tudományos tevékenységet. Az elismerést legutóbb – 2020. január 11-én, a jogász doktoravató ünnepi tanácsülésen – Dr. Karsai Krisztina, az SZTE ÁJTK Bűnügyi Tudományok Intézetét vezető professzor vehette át.

 

 

Régi és új elismerések

 

Új díjakat alapított az SZTE Szenátusa, többek között a kiváló oktatói munka elismerésére – adtuk hírül az SZTE 2019. szeptember 7-i tanévnyitó ünnepségéről szóló tudósításunkban.

 

Először adta át az SZTE rektora, Prof. Dr. Rovó LászlóAz Év Oktatója Elismerő Oklevelet”. A rangos díjat a Humán- és Társadalomtudományok tudományterületen Dr. Fülöpné Dr. Homoki-Nagy Mária, az SZTE Állam- és Jogtudományi Kar Magyar Jogtörténeti Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára; Élő természettudományok tudományterületen Dr. Iványi Béla, az SZTE Általános Orvostudományi Kar Pathológiai Intézet egyetemi tanára; Élettelen természettudományok és matematika tudományterületen Dr. Sümegi Pál, az SZTE Természettudományi- és Informatikai Kar Földtani és Őslénytani Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára vette át.

 

Az Év Fiatal Oktatója Elismerő Oklevelet Dr. Schirm Anita, az SZTE BTK Magyar Nyelvészeti Tanszék adjunktusa; Dr. Sovány Tamás, az SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet adjunktusa, és Dr. Beszédes Sándor, az SZTE Mérnöki Kar Folyamatmérnöki Intézet főiskolai docense kapta a 2019-2020. tanévet nyitó ünnepségről szóló tudósításunkban.

 

Az SZTE három területen: az élettelen természettudományok és matematika, az élő természettudományok, valamint a humán- és társadalomtudományok területén Kiváló PhD Témavezető Elismerő Oklevéllel díjazza a több éven át kiemelkedő eredményekkel dolgozó oktatókat is – részleteztük az SZTE 2019. évi Egyetem Napja ünnepségéről szóló beszámolóban.

 

Kiváló Tudományos Diákköri Oktató elismeréssel tünteti ki kiemelkedő oktatói és szakmai tevékenységet végző kollégáit az SZTE Általános Orvostudományi Kar Tanácsa. Az SZTE ÁOK elismerését Dr. Bari Ferenc, az Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet egyetemi tanára; Dr. Berényi Antal, az Élettani Intézet egyetemi adjunktusa; Dr. Burián Katalin, az Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet tanszékvezető egyetemi docense; Dr. Iványi Béla, a Pathológiai Intézet egyetemi tanára; Dr. Jancsó Gábor, az Élettani Intézet emeritus professzora; Dr. Kahán Zsuzsanna, az Onkoterápiás Klinika egyetemi tanára; Dr. Keller-Pintér Anikó, a Biokémiai Intézet tudományos főmunkatársa; Dr. Maléth József, az I.sz. Belgyógyászati Klinika tudományos főmunkatársa; Dr. Oláh Judit, az Onkoterápiás Klinika tanszékvezető egyetemi tanára; Dr. Rajda Cecília, a Neurológiai Klinika egyetemi docense; valamint Dr. Szabad János, az Orvosi Biológiai Intézet emeritus professzora kapta a XXVI. Szent-Györgyi Napok központi ünnepségén.

 

 

Alternatív pontok

 

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács által adományozott Aranyérmes Mestertanári kitüntetéssel például az SZTE Gazdaságtudományi Kar három oktatója – Prof. Dr. Lengyel Imre, Dr. Lukovics Miklós és Dr. Udvari Beáta – rendelkezik. Az SZTE Általános Orvostudományi Karon elismert mestertanárok listája itt olvasható. A Pro Scienta Aranyéremet és Mestertanár Aranyérmet átadó legutóbbi SZTE-ünnepségről itt tudósítottunk.

 

Az oktatók értékelésre, minősítésre tehát több alternatívája is van a Szegedi Tudományegyetemnek.

 

Az egyetemisták körében az egyik legismertebb internetes felület az oktatók minősítésére az úgynevezett „Mark My Professor” nevű oldal. Itt egy 5-ös skálán lehet pontozni az adott oktatókat, 5 megadott szempont alapján. A diákok külön pontozhatják a követelmények teljesíthetőségét, a tárgy hasznosságát, a tanár segítőkészséget, a felkészültséget, és az előadásmódot. Ha ennél is részletesebb vélemény kifejtésre vágyik egy diák, akkor módjában áll szöveges értékelést is megfogalmazni az adott oktató adatlapján.

Az alternatív oktatói minősítést ösztönző oldalon megtalálhatjuk az SZTE számos oktatóját is. A hallgatók visszajelzést adhatnak arról, hogy kit tartanak az igazán jó előadónak. Az SZTE ÁJTK-n „a félévek végén az ott készített kérdőíveken is elmondhatják véleményüket a diákok” – írta 2014-ben a delmagyar.hu a Diákok osztályozzák a tanárokat című cikkében.

 

 

Pedagógus és oktató

 

A Rátz László tanár úrról elnevezett életműdíjat több olyan pedagógus is elnyerte, aki az SZTE gyakorló iskolái valamelyikében oktatja – többek között – a tanár szakos hallgatókat. Legutóbb, amikor 19. alkalommal adták át a Rátz Tanár Úr Életműdíjat, Győri István, az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola és Horváthné Fazekas Erika, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája tanára kapta a rangos elismerést – írtuk az SZTE Hírportálján.

 

Minden évben megrendezik a Szegedi Tudományegyetemen a pedagógusok tiszteletére a pedagógusnapi köszöntő ünnepséget, melyen a Vántus István Gyakorló Zeneművészeti Szakközépiskola, az SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, valamint az SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola tanárainak kitartó munkáját köszönik meg. (A 2019. évi ünnepségről az SZTE Hírportálján itt olvashat.)

 

Pedagógusnap alkalmából például 2019-ben a Szegedi Tudományegyetem 12 oktatója kapta meg a Pedagógus Szolgálati Emlékérmet – adtuk hírül az SZTE Hírportálján is itt.

 

Mert a díjak és az alternatív értékelés az egyetemi oktató számára is hasznos lehet, hiszen visszajelzést kap a tevékenységükről, ami segíthet a szakmai fejlődésben is.

 

SZTEinfo – Mátó Gábor, Ú. I.

Illusztráció: internet, B. A.

Cikk nyomtatásCikk nyomtatás
Link küldésLink küldés

LetöltésSZEM_boritoSZEM_angol
AMM_kulonszamAlmaMater_Magazin_2019_tel
SZTEminarium_cimlapSZEM_klinika_2020_01