Válogatott publikációk

 

 1. Nyelv és társadalom. Budapest: Krónika Nova. 200p. 2016.
 2. A székely írás nyomában. Budapest: Typotex, 350p. 2014.
 3. Határtalan nyelv. Budapest: SZAK, 488p. 2014.
 4. Mennyire evolúciós az evolúciós nyelvészet – és mennyire legyen az? In: Kontra M., Németh M. és Sinkovics B. (szerk.), Elmélet és empíria a szociolingvisztikában, 34–52. Budapest: Gondolat. 2013.
 5. Nyelvrokonság és hunhagyomány. Budapest: Typotex. 470p. 2011.

 1. Nyelvtervezés, nyelvpolitika, nyelvművelés. In: Kiefer F. (szerk.), Magyar nyelv, 958–995. Budapest: Akadémiai Kiadó. (2006d)

 1. Mental safety in your Pocket. In: K. Nyíri (ed.), The Global and the Local in Mobile Communication, 179–190. Wien: Passagen Verlag. (2005a)
 2. The Csángós of Romania. In: Fenyvesi A. (szerk.), Hungarian Language Contact Outside Hungary: Studies on Hungarian as a Minority Language, 163–185. Amsterdam: John Benjamins. 2005.


 1. The fall of linguistic aristocratism. In: Nyíri K. (szerk.), Mobile Communication. Essays on Cognition and Community, 71–82. Wien: Passagen Verlag. (2003c)

 


 1. A nyelv „gyenge pontjai”. In: Károly L. és Kincses Nagy É. (szerk.), Néptörténet – nyelvtörténet. A 70 éves Róna-Tas András köszöntése, 119–135. Szeged: SzTE BTK Altajisztikai Tanszék. (2001b)
 2. Nyelvművelés és ideológia. In: Sándor K. (szerk.), Nyelv, nyelvi jogok, oktatás, 153–216. Szeged: JGyF Kiadó. (2001e)

 

 1. National feeling or responsibility: The case of the Csángó language revitalization. Multilingua 19/1–2, 141–168. (2000d)

 


 1. Contempt for Linguistic Human Rights in the Service of the Catholic Church: The Case of the Csángós. In: M. Kontra, R. Phil­lipson, T. Skutnabb-Kangas és T. Várady (szerk.), Language: A Right and a Resource. Approaching Linguistic Human Rights, 317–331. New York: CEU Press. (1999a)
 2. Az élőnyelvi vizsgálatok és az iskola: a kisebbségi kétnyelvűség. Regio 1995/4, 121–148. (1995a)

 

 1. A Bolognai Rovásemlék. Szeged: Magyar Őstörténeti Kutatócsoport. 204p. (1991a)