Szakmai önéletrajz


a nyelvtudomány kandidátusa, főiskolai tanár

Szegedi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék


Munkaviszony

2006–

SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszék, főiskolai tanár

2000–2006

SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszék, főiskolai tanár

1998–2000

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszé­ke, docens

1995–1998

Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Magyar Nyelvi Tanszé­ke, adjunk­tus

1993–1994

JATE BTK Altajisztikai Tanszék, tudományos munkatárs

1990–1993

JATE BTK Altajisztikai Tanszék, TMB-ösztöndíj (kutatási téma: A magyar nyelv török jövevényszavai és az ősmagyar nyelv)

1989–1990

JATE BTK Altajisztikai Tanszék, tudományos segédmunkatárs


Tanulmányok, fokozat

2016

habilitáció (SZTE, Nyelvtudományi Doktori Iskola)

1996

kandidátusi fokozat megszerzése (nyelvtudomány)

1991

egyetemi doktori fokozat megszerzése (turkológia)

1989

török szakos előadói és magyar szakos középiskolai tanári diploma, magyar nyelvtörténeti specializációval: JATE

 

Ösztöndíjak, díjak

2002

Az MTA Nyelvtudományi Intézetének vendégkutatói ösztöndíja (Hajdú Péter Ösztöndíj)

2000

Bolyai Kutatási Ösztöndíj

1997

Széchenyi Professzori Ösztöndíj

1993

A Magyar Tudományos Akadémia Ifjúsági Díja

1992

Az MTA Szegedi Bizottságának Díja

1992

Ösztöndíj a székelyföldi rovásírásos feliratok tanulmányozására, Alapít­vány a Magyar Kutatásért és Felsőoktatásért és Szegedért Alapítvány

1990–1992

MTA TMB ösztöndíj

1987

Az MKM ösztöndíja az İstanbul Üniveristesi Nyári Egyetemére

 

 

Kutatási terület

Evolúciós nyelvészet, nyelvszociológia, antropológiai nyelvészet

 • Evolúciós nyelvészet: a nyelvi változás elmélete
 • A nyelvi diszkrimináció kialakulása, társadalmi gyakorlata és hatása
 • A 21. századi (info- és mobil)kommunikáció kulturális és társadalmi hatásai
 • A csángók nyelvi jogi helyzete, a csángó nyelvélesztési kísérletek lehetősége, a csángók mint szimbólum „használata” a magyar nemzet-diszkurzusban
 • A nemekkel kapcsolatos sztereotípiák a magyar kultúrában

 

Művelődéstörténet

 • A székely írás története, művelődéstörténeti vonatkozásai, funkciójának változásai és ennek összefüggése az identitásjelzéssel, jelenlegi használatának antropológiai és szociokulturális aspektusai
 • Nemzettudat, identitásformák, nyelv
 • A hunhagyomány szerepe a magyar identitás kialakulásában
 • A magyar nyelv és kultúra török kapcsolatai a honfoglalás előtt

Pályázatok, kutatási Projektek

Témavezetőként

2016

A székely írás reneszánsza (MTA Könyvpályázat)

2015–2018

A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (OTKA K 115748)

2014–2015

Nyelv és társadalom. (TÁMOP 4.1.2. B2 13/1 Mentor(h)áló 2.0 program)

2014–2015

A székelyek betűi, amelyeket fába rónak (NKA)

2011–2012

A székely írás a magyar művelődéstörténetben (TÁMOP 4.2.1 B)

2000–2002

A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága. OTKA (T 032803).

2000–2001

Megismeréstudomány a humán tudományokban (FKFP 0291/2000).

1998–1999

From Stigmatization to Tolerance. Socrates, Comenius-2. (További résztvevők: JATE Pszichológia Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály; A Stockholmi, Göteborgi, Kristansandi, Tromsri, Athéni és a Rhodoszi Egyetem).

1996

A nyelvi hátrányos helyzet formái. MKM.

 

Résztvevőként

2014–

The digital literacy and multimodal practices of young children (ISCH COST Action IS1410)

2001–2009

A 21. század kommunikációja (T-Mobile). Témavezető Nyíri Kristóf.

2001–2002

Az információs technológia és a helyi társadalom. Témavezető Vámos Tibor.

1999–2002

Szegedi Megismeréstudományi Csoport, FEPP Soros-pályázat (238/99). Témavezető Pléh Csaba.

1995–1997

Hungarian Outside Hungary, Soros RSS. Témavezető Kontra Miklós. (Társtémavezetőként.)


Konferenciák szervezése

Témavezetőként

2016

A székely írás reneszánsza (MTA Könyvpályázat)

2015–2018

A székely írás modern kultuszának gyakorlatai és ezek percepciói a mai Magyarországon (OTKA K 115748)

2014–2015

Nyelv és társadalom. (TÁMOP 4.1.2. B2 13/1 Mentor(h)áló 2.0 program)

2014–2015

A székelyek betűi, amelyeket fába rónak (NKA)

2011–2012

A székely írás a magyar művelődéstörténetben (TÁMOP 4.2.1 B)

2000–2002

A nyelvi értékítéletek kognitív beágyazottsága. OTKA (T 032803).

2000–2001

Megismeréstudomány a humán tudományokban (FKFP 0291/2000).

1998–1999

From Stigmatization to Tolerance. Socrates, Comenius-2. (További résztvevők: JATE Pszichológia Tanszék, MTA Nyelvtudományi Intézet, Élőnyelvi Osztály; A Stockholmi, Göteborgi, Kristansandi, Tromsri, Athéni és a Rhodoszi Egyetem).

1996

A nyelvi hátrányos helyzet formái. MKM.Résztvevőként

2014–

The digital literacy and multimodal practices of young children (ISCH COST Action IS1410)

2001–2009

A 21. század kommunikációja (T-Mobile). Témavezető Nyíri Kristóf.

2001–2002

Az információs technológia és a helyi társadalom. Témavezető Vámos Tibor.

1999–2002

Szegedi Megismeréstudományi Csoport, FEPP Soros-pályázat (238/99). Témavezető Pléh Csaba.

1995–1997

Hungarian Outside Hungary, Soros RSS. Témavezető Kontra Miklós. (Társtémavezetőként.)


Konferenciák szervezése

2015

A székely írás modern kultuszai és ezek percepciói. Szeged, 2015. december 11.

2012

A magyar „férfiuralom” terei és határai. „Nyelv, ideológia, média 8.” Szeged, 2012. szeptember 21–22.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/conf/nyim8.html

2011

A társadalmi nemi viszonyok a rendszerváltozás elmúlt húsz évében: posztszocializmus (?) és feminizmus (?). „Nyelv, ideológia, média 7.” Szeged, 2011. szeptember 30 – október 1.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/conf/nyim7.html

2010

A társadalmi nemi viszonyok intézményesülései: a „magyarság” és a „nemiség” metszetei. „Nyelv, ideológia, média 6.” Szeged, 2010. október 1–2.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/archive/nyim/genderkonf2010/nyim6.html

2009

A női szexualitás terei. „Nyelv, ideológia, média 5”. Szeged, 2009. szeptember 18–19.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/archive/nyim/genderkonf2009/nyim5.html

2008

A nő és a test/iség. „Nyelv, ideológia, média 4”. Szeged, 2008. szeptember 18–19.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/archive/nyim/genderkonf2008.htm

2007

Női/férfi identitás és tapasztalat. „Nyelv, ideológia, média 3”. Szeged, 2007. szeptember 7–8.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/archive/nyim/genderkonf2007.htm

2007

Az üvegplafon alatt: nők a döntéshozásban. Budapest, 2007. október 18.

2006

A nő és a női(es)ség sztereotípiái. „Nyelv, ideológia, média 2.” Szeged, 2006. szeptember 8–9.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/archive/nyim/genderkonf2006.htm

2005

Nemek és nyelvek. Kerekasztal a 15. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszuson („A világ nyelvei – a nyelvek világa”). Miskolc, 2005. április 7.

2005

A nő helye a magyar nyelvhasználatban. „Nyelv, ideológia, média”. Szeged, 2005. szeptember 8—9.

http://primus.arts.u-szeged.hu/ieas/gender/archive/nyim/genderkonf2005.htm

2004

Gender Studies – magyarul. Panel a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2004. december 6.

2004

A nők és a férfiak együttműködése a 21. században. Budapest, 2004. december 2. (Szabó Miklós Alapítvány)

2003

Nyelv és politika. Panel a Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Egyesületben. Budapest, 2003. október 13.

2002

A mobilkorszak nyelvezete. Szekció a 12. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencián. Szeged, 2002. március 28.

2001

Nyelv és hatalom. Szimpozion az V. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson. Jyväskylä (Finnország), 2001. augusztus 9.

2000

Nyelv és hatalom. Szeged, 2000. november 2. (A Magyar Tudomány Hetének programjaként)

2000

Bilingualism, Discourse, Language Change. Domonyvölgy, 2000. március 30. – április 1.

1999

Language Shift, Maintenance, and Change. Szeged, 1999. november 10–13.

1999

From Stigmatization to Tolerance II. Androsz (Görögország), 1999. szeptember 25–28.

1999

From Stigmatization to Tolerance I. Szeged, 1999. május 28. – június 1.

1996

Nyelvi változó – nyelvi változás (9. Élőnyelvi Konferencia). Szeged, 1996. augusz­tus 22–24.

1993

Symposium of Linguistic Turkology. Szeged, 1993. szeptember 8-10.

1992

Rovásírás a Kárpát-medencében. Szeged, 1992. március 26.


Tudományszervezés

2014–

Az SZTE BTK Kulturális Örökség és Humán Információtudományi Tanszékének vezetője

2014–

A The digital literacy and multimodal practices of young children (ISCH COST Action IS1410) projekt Management Committee-jének tagja

2014

A Critical Approaches to Discourse Analysis across Disciplines (CADAAD 5) International Organizing Committee-jének tagja

2013–

Az MTA BTK Magyar Őstörténeti Témacsoportjának tagja

2011–

A Társadalmi Nemek Tudománya című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja

2007

Az SZTE BTK Könyvtártudományi Tanszékének megbízott tanszékvezetője

2000—2006

Az SZTE JGYTFK Magyar Nyelvi Tanszékének tanszékvezető-helyettese

1999—2005

Az MTA Szegedi Bizottsága Nyelvtudományi Munkabizottságának titkára

1999—2002

A Szegedi Megismeréstudományi Csoport FEPP Soros-pályázatának (238/99) prog­ram­titkára

1998—2001

A Holland–Magyar Study Centre on Language Contact kutató­közösség szer­vezőbizottságának elnökségi tagja

1998—2000

A JGYTF Tudományos Bizottságának elnöke

1998

A JGYTF Minőségellenőrző Bizottságának tagja

1997—1998

A JGYTF Humán Diákköri Tanácsának elnöke

1995—1997

 

A JGYTF Tudományos Diákköri Tanácsának elnökhelyettese, a Humán Tagozat vezetője

1993—1994

A JATE Altajisztikai Tanszékének tanszékvezető-helyettese

1985—1988

A JATE BTK Tudományos Diákköri Tanácsának titkára

 

Oktatási gyakorlat

 • SZTE BTK, Könyvtártudományi (2014-től: Kulturális örökség és humán információtudományi) tanszék (2006-tól)
 • SZTE Nyelvtudományi Doktori Iskola (2015-től)
 • SZTE JGYTFK, Magyar szak (az 1994/95-ös tanévtől 2006-ig)
 • SZTE BTK Általános nyelvészet, Angol, Pszichológia szakon meghirdetett tárgyként és általános művelőként az SzTE bármely szakos hallgatója számára (az 1999/2000-es tanévtől)
 • Debreceni Egyetem BTK, Magyar Nyelvészeti Tanszék és Szo­cioling­visztika doktori képzés (az 2000/2001-es tanévtől 2003-ig)
 • JATE, Kommunikáció szak (az 1995/96—1997/98 tanévekben)
 • JATE, Magyar Őstörténet szak (1997—1999)
 • JATE, Altajisztika szak (az 1987/88—1994/95 tanévekben)
 • JATE Magyar szak (az 1989/90—1991/92 tanévekben)

 

Oktatási tevékenység meghívott előadóként

2016

SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Quadrivium Műhely – (2016. március 11.)

2014

ELTE BTK, Magyar Nyelvtörténeti Tanszék (2014. április 2. és május 14.)

 

ELTE TTK, Kommunikáció a természettudományban mesterszak (2014. május 6.)

2013

SZTE Eötvös Loránd Kollégium, Nyelvészeti Műhely – (2013. február 25.)

2011

Bécsi Egyetem, Finnugor Intézet (2011. november 29.)

2008

Bálint György Újságíróiskola (2008. január 3.)

2008

Budapest, Corvinus Egyetem (2008. február 19.)

2007

Grazi Egyetem, Elméleti és Alkalmazott Fordítástudományi Intézet (2007. április 24.)

2006

Bálint György Újságíróiskola (2006. november 23.)

2005

Jyväskyläi Egyetem

2005

Budapest, ELTE, Centre des Hautes Études de la Renessaince.

2005

Pázmány Péter Tudományegyetem, Kommunikáció Szak

2003

Pázmány Péter Tudományegyetem, Kommunikáció Szak

2002

PTE Nyelvészeti doktori iskola

2000–2002

DE BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, alap- és doktori képzés

2000

DE BTK, Magyar Nyelvtudományi Tanszék

2000

Beregszászi Főiskola

2000

PTE Irodalomelméleti doktori képzés

 

Társasági tagság


 • Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság
 • Magyar Kommunikációtudományi Társaság (alapító tag)
 • Magyar Nyelvtudományi Társaság
 • Kőrösi Csoma Társaság