Üdvözöljük a SANSZ oldalán!

Mi a SANSZ?
A SANSZ a Szegedi Tudományegyetem speciális képzési igényű hallgatókat támogató programja, amelynek célja az oktatáshoz, egyetemi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférés biztosítása.

A hallgatókat munkatársaink tájékoztatják a nekik járó támogatásokról, segítenek az ügyintézésben, információt nyújtanak a tanulmányi kedvezményekről. Emellett saját szolgáltatásokkal is igyekszünk megkönnyíteni a hozzánk forduló hallgatók mindennapjait, annak érdekében, hogy akadálymentes módon folytathassák egyetemi tanulmányaikat. Szabadon választható kurzusaink támogatják az egyéni fejlődést. Rendszeresen szervezett közösségi programjaink lehetőséget nyújtanak a kikapcsolódásra és az ismerkedésre is.

Ki számít speciális képzési igényű hallgatónak?
Aki bármilyen fogyatékossággal él, tehát látássérült, hallássérült, mozgáskorlátozott, beszédfogyatékos vagy tanulási zavara van (diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás); figyelem-, vagy magatartásszabályozási zavarral küzd; vagy autizmus spektrum zavarban érintett. (Középiskolában SNI tanulók.) Azok a hallgatók is segítséget igényelhetnek, akiknek súlyos krónikus betegségük befolyásolja a tanulási esélyeiket.

A SANSZ támogató programot és ezt az oldalt a Sansz Iroda hívta életre és működteti. A Sansz Iroda az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központhoz tartozó központi szolgáltató egységként támogatja az SZTE-en tanuló speciális képzési igényű hallgatókat.

A Szegedi Tudományegyetem Hallgatói esélyegyenlőséget és egyenlő bánásmódot biztosító feltételeinek szabályzata