A biokémia alapjairól

DuxLaszlo_2010Dr. Dux László

Tanszékvezető egyetemi tanár

SZTE ÁOK Biokémiai Intézet

A Biokémia önálló tudományként a XX. Század első évtizedeiben jelenik meg. Forrásvidékei egyrészről a szerves kémia makromolekulákkal, komplex rendszerekkel foglalkozó ágazatai, másrészről az élettani folyamatok molekuláris szintű megértésére irányuló törekvések.