Válogatott publikációk

Pászka Imre - 1984. Struktúrák és közösségek, Bukarest. Kriterion Könyvkiadó. pp.5-120.

Pászka Imre - 1988. Bölcsesség útja. Bukarest. Kriterion könyvkiadó. pp.5-360.

Pászka Imre - 1994. Román eszmetörténet. Budapest-Szeged. Századvég-Aetas. pp. 7-376.

Pászka, Imre - 1998. Román hivatáselit. Budapest. Osiris Kiadó. pp. 5-200.

Pászka Imre (szerk.) - 2003. Kiebbségszociológia. Szeged. Belvedere Könyvkiadó. pp. 3-160.

Pászka, Imre - Szűcs Norbert,(szerk.) 2004. A látóhatár mögött. Szociológiai tanulmányok. Szeged. Belvedere Kiadó. pp. 5-201.

Pászka Imre – G. Coltescu – D.Popovici, 2005. Vocabularul pentru societati plurale. Iasi. Polirom. pp. 7-520.

Pászka Imre - 2006. A fordított folyamatok struktúrái. Szeged. Belvedere Kiadó.pp.5-360.

Pászka Imre - 2007. Narratív történetformák. (1. kiadás.) Szeged. Belvedere Kiadó. pp. 9-520.

Pászka Imre (ed.) - 2007. Youth in Civil Europe Conference. Szeged.Dartke. pp. 5-120.

Pászka Imre - 2008. Teme de sociologie romaneasca a modernitatii. Cluj.Editura Grinta. pp. 5-202.

Pászka Imre - 2009. Narratív történetformák (2.kiadás.) Szeged. Belvedere Kiadó – Egyetem Kiadó. pp. 9-554.

Pászka Imre - 2010. Elit,elitek a lokális kistérségi társadalomban. Szeged. Belvedere Kiadó – Egyetem Kiadó. pp. 7-340.

Tanulmányok: Szociológiai Szemle, Társadalomkutatás, Világosság, Valóság, Études Mediteranénne, Habitus (Univ. Novi Sad), Studia Sociologica (Kolozsvár BBTE), magyar, román, francia, angol, szerb-horvát nyelveken, valamint konferencia kötetekben jelentek meg.