Tudományos önéletrajz

Pászka Imre, a SZTE BTK, Szociológiai tanszék oktatója, szociológus, a filozófia tudományok kandidátusa, habilitált egyetemi docens, Mestertanár.

Szül. 1949. május 22. Kézdivásárhely (Kovászna megye, Erdély, Románia),
Nős, 4 gyermek - Csanád, Orsolya, Ilona, Imre – apja.
Felesége: Ujszászi Ilona.
Lakhely, 6750 Algyő, Berek u. 18.
E-mail: paszka.imre@gmail.com
Tel
: 06-30-561-42-99.

Nyelvtudás:
Francia – közép szinten
Román – magas szinten
Angol-német – szakszöveg olvasás szintjén

Iskolái: középiskola Mikó Kollégium Sepsiszentgyörgy (1967), egyetem, Kolozsvár, Babes-Bolyai TE, Történelem-Filozófia Kar, Történelem szak. (1973)

Teljes munkaidejű foglalkozások felsőoktatásban:

Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola, főiskolai adjunktus, főiskolai docens, főiskolai tanár 1992 július -1995 október, Társadalomelméleti Tanszék
SZTE (JATE) BTK Szociológiai Tanszék, Szeged, egyetemi docens 1995 októberétől -

Szerződéssel foglalkoztatott:

JATE, BTK, Szociológiai Tanszék 1989-1991
Soros ösztöndíjas , 1989-1990, 1991-1992

Disszertációk:

Bölcsészdoktori disszertáció:

SZTE (JATE), A diploma száma 22/”Dr.Univ.”1991.R.sz. (20/1983.(XI.3.) MM.sz. rendelet 1.§.(1) bek. alapján, 1991 június 15. (a kandidátusi oklevélre a törvény szerint)

b.) Kanditátusi disszertáció:

Struktúrák és közösségek (Bukarest. Kriterion Könyvkiadó. 1984.). 112.p. Budapest. MTA, 1991, január 8.

A diploma száma: 19 410.

c.) Habilitációs disszertáció

A román hivatáselit. Identitás-és legitimitásválság (Budapest. Osiris Kiadó. 1999.), 186.p.

Pécs. JPTE, a diploma száma: nincs. „Kelt Pécsett, a 2001-ik esztendő november havának 20. napján.”

A kutatások fő területei:

Elitek – nemzeti, etnikai, kistérségi elitek - identitás, legitimáció – kelet-európai modernizációs alternatívák – eszmetörténet – átmenetek a premodern regionális társadalom és gazdaság formákból a modernbe (erdélyi társadalom), szociológiai elmélet-módszer: narratív történetformák.

Legutóbbi kutatások:

A román hivatáselit (egyetemiek) identitás és legitimitás diskurzusának formatív hatása az újabb értelmiségi nemzedékekre. Támogatta: az OTKA, (1994-95, 1996-97.) Témavezető: Ludassy Mária MTA doktora.

A román értelmiség asszimtetrikus identitásszerkesztése. Támogatta: az OTKA (1999.) Témavezető: Pászka Imre

A bukaresti monografikus szociológiai iskola kutatása, Bukaresti Tudományegyetem Szociológiai Intézete. Támogatta: MÖB (1999)

A Kistérségi lokális elitek a homokháti kistérségben: folytonosság és megszakítottság - az élettörténeteik alapján. TDK hallgatok közreműködésével. Támogatták: Szociológiai Tanszék, Mórahalom, Üllés, Röszke, Öttömös önkormányzata (2002-2006.) Témavezető: Pászka Imre

A tömbhelyzetű magyarság gazdasága és társadalma a 19. században (adótabellák kigyűjtése az erdélyi levéltárakból ). Támogatta: a Soros Alapítvány (1991- 1992.) Témavezető: Pászka Imre

Az adótabellák feldolgozása. Támogatta: az Alapítvány a Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért, K+F, 1997.) Témavezető: Pászka Imre.

Hazai ösztöndíjjak:

a.) Soros Alapítvány 1989-1990, 1991-1992

b.) Széchenyi Professzori Ösztöndíj 2002-2005

Egy hónapnál hosszabb külföldi szakmai utak (ösztöndíjak):

Université Catholique de Louvain (UCL), Louvain -la-Neuv, 1993/94. I. félév, 3 hónap

Université Catholique de Louvain (UCL), Louvain-la-Neuv, 1994/95. I. félév, 3 hónap

Universitatea Bucuresti 1998/99. II.félév, (május 10- július 25), 2 hónap

Nemzetközi konferencián tartott előadások az utóbbi években:

1992 március, Kolozsvár, BB Tudományegyetem

Conferinţa Internaţionale de Studii Interetnice

Paper: Post-tradiţionalism şi modernitatea

1995 november, UK Leuven (Belgium)

Qolloque International: La démocratie chrétienne dan l’Union Europénne

Paper: La mouvment démocrate chrétien hongrois (1945-1948)

1999 október, Nice - Szeged

Conference Internationale: „Region-Nations-Europa.

Paper: Les raport sémantique de la pensée Europe Centrale

Külföldi egyetemeken tartott előadások:

1998/1999 I. félév, Újvidék

Újvidéki (Novi Sad) Egyetem, Szociológia és Magyar Irodalom Tanszékek hallgatóinak

Az előadások témája: Az interetnikai kapcsolatok és a multikulturalizmus

1999/2000 II. félév, Újvidék

Újvidéki (Novi Sad) Egyetem, Szociológia és Magyar Irodalom Tanszékek hallgatóinak

Az előadások témája: Az etnikai viszonyok az Európai Unióban

2003/2004. II. félév, Temesvár (Universitatea de West)

Temesvár, Universitatea de West, szociológia és politológia szakos hallgatóinak (román nyelven)

Az előadás témája: Elitele locale: continuitate-ruptură.

Kolozsvár, BBTE, Szociológia Kar, 2007/2008 I. félév és 2008/2009 II: félév

Az előadások témája: Narratív történetformák (élettörténet, önéletírás) - tudásszociológia

PhD iskola

SZTE, BTK, Történelemtudományi Intézet Doktori iskola

Előadás témája: Eszmetörténet – elmélet és alkalmazás

Oktatott szociológiai és rokontudományi kurzusok:

1. A modernizáció szociológiája

Szeged, JGYTKF, Társadalomelméleti tanszék 1992-1995

2. Magyar szociológiatörténet (2 féléves plusz heti 4 szeminárium)

Szeged, SZTE, BTK, Szociológiai Tanszék 1995-2007

3. Magyar szociológiatörténet (I. félév, Bolognai rendszerben)

Szeged, STE, BTK, Szociológiai Tanszék, 2007-től

4. Magyar társadalomtörténet (2. féléves)

Szeged, SZTE,BTK, Szociológiai tanszék 1995-től

5. Történetszociológia: modernizáció, fejlődéselméletek, egyenlőtlen fejlődés – Dél-Kelet- Európa példáján

Szeged, SZTE, BTK, Szociológiai Tanszék, 1995-től

6. Klasszikus tudásszociológia: az eszmék és ideológiák termelésének társadalmi összefüggései.

Szeged, SZTE, BTK, Szociológiai Tanszék, 1995-től

7. Eszmetörténet

PhD kurzus, Szeged, SZTE, BTK, Történelemtudományi Intézet, PhD Iskola

8. Kulturális antropológia

Szeged, SZTE, BTK, Szociológiai Tanszék, 1997-től

9. Elitek szociológiája (élettörténeti interjúk alapján)

Szeged, SZTE, BTK, Szociológiai Tanszék, 2002-től

Szakmai egyesület, szervezeti tagság:

a.) Magyar Szociológiai Társaság, 1990-től

b.) Institutul de Studii Interetnice (ISI), Universitatea Babeş-Bolyai, Kolozsvár,1993-tól

c.) MTA köztestülete, 1999-től

f.) MTA Szegedi területi Bizottsága, Szociológiai Munkabizottság alapítója és elnöke, 1997-től ,

g.) MTA, Szegedi területi Bizottsága, Filozófia –és Történettudományi Szakbizottság, elnőségi tagja (2009-től)

f.) European Community Liaison Committe of Historians (Bruxelles), 1993-tól.

h.) Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság tagja, (Kolozsvár, 2008-tól, alapításától)

Szerkesztőbizottsági tagság:

a.) Limes, Budapest, (alapító tag 1991, közben megszűnt)

b.) Habitus (Univ. Novi Sad), alapító szerkesztőbizottsági tag, 1998-tól

c.) Erdélyi Társadalom, (Kolozsvár, BBTE, Max Weber Kollégium), szerkesztőségi tanács tag 2008-tól

d.) MTA, Szegedi Területi Bizottsága, Szociológiai Munkabizottság, sorozatszerkesztő, 1999-től (megjelent eddig 5. kötet)

Tanszéki TDK és OTDK tevékenység:

a.) A tanszéki TDK létrehozója és irányítója (1995-2007)

b.) OTDK Szervezőbizottsága (1997)

c.) TDK hallgatók publikációi (2 kötet plusz szakfolyóiratokban)

d.) TDK tanulmányutak (Kolozsvár BBTE, Miskolc TE)

f.) OTDK díjazottak (4 első, 5 második, 8 harmadik díj és több különdíj)

g.) OTDK zsűritag (1995-2007)

Szakmai kitüntetés

a.) OTDKT- MTA-OKM, Mestertanár Aranyérem, Oklevél és cím ( Sorszám: 200MA-2007/26)

Egyetemi kitüntetés

a.) Rektori Elismerő Oklevél, 2009. július 9.