Tudásteszt

 

Az "A narratív történetformák (élettörténet, önéletírás): - a mindennapi élet konstrukciói" című előadás tesztfeladatai.

 

Név
E-mail cím

1. A szóbeli hagyomány, az oral hitory is bevonható a narratív történetformákba
Nem vonható be, mert az nem tartozik a szociológia szűkebb területéhez
Attól függ, hogy milyen téma áll érdeklődésünk előterébe
Igen, a narratív történetformák körébe vonható, főleg a kontextuális összefüggések megértésében nyújthat hasznos szempontokat.

2. A narratív történetformák empirikus kutatási területet képeznek vagy sem?
Nem, mivel nem alkalmaznak statisztikai adatbázist
Az elbeszélő csak magára összpontosít, így másokkal való kapcsalatairól alig esik szó.
A kapcsolathálozatok feltárása az élettörténetekből, az önéletírásokból nem derül ki.

3. Az élettörténetek, önéletírások hozzájárulnak a személyek múltbeli és jelenbeli kapcsolathálozatainak fe
Az elbeszélők életörténeteik eseményeiben sok személyt beleszönek, akikkel szorosabb vagy lazább kapcsolatban álltak.
Közel-Kelet
Új Zéland

4. A történet és a történelem fogalma közötti különbség miben mutatkozik meg?
A kettő között nincs különbség
A történelem az egyénre, a történet a közösségre, nemzetre utaló fogalom
A Története a személynek, a partikularitásoknak van, történeleme pedig az országoknak, nemzeteknek, nagyobb ember-csoportoknak, az emberiségnek.

5. A narratív történetformáknak a konkrét kutatási tárgya.
Országok, államok, makrostruktúrák.
A falusi, városi közösségek.
A mindennapi életbe belebonyolódott egyének élettörténetei.