A narratív történetformák (élettörténet, önéletírás): - a mindennapi élet konstrukciói

Az előadás tárgya/témája az élettörténet és önéletírás, összefoglaló terminussal a kettőt narratív történetformának nevezzük. Előadásunk szakirodalmi alapját a témában megjelent két monográfiánk (Narratív történetformák, 1.kiadás 2007, 2. kiadás 2009, A lokális elitek 2010.) képezi.

A narratív történetformák interdiszciplináris kutatási terület, elméleti hátterében a mindennapi élet szociológiája és a filozófiai hermeneutika áll, vagyis a fenomenológiai hermeneutika belátásait olyan kiindulópontnak tekintjük, amely lehetővé teszi a történetiség, az én-rendszer, az elbeszélés módozatok kiterjesztett alkalmazását tárgyunk témáinak megértésében-értelmezésében. Vagyis az elmélet és kutatás együtt járását.

Következésképpen a narratív történetformák szűken vett tárgyát, az írásban rögzített beszéd-cselekvés életmegnyilvánulások képezik, amelyek genetikus, longitudinális, illetve szinkronikus, összehasonlító eljárásokat igényelnek.

A transzformációs eljárásunk alkalmazása abban különbözik, és tér el a régi és új életrajzi módszertől, hogy a narratív történetformákat beszédcselekvéseknek tekinti, amelyekben a társadalmi valóságról kialakított mentális kép diszkurziven felépített, s mondatokban tárgyiasult. S bennük Weberrel szólva cselekvő egyének értelem-megnyilvánulásai, a beszéd-cselekvést motivációszerű, szubjektív szándékolt értelme tehető láthatóvá.

Ez pedig egy sor, az élőbeszéd és az írás-olvasás, s ebből adóadóan a tapasztalás, az élmények reprezentációjának, s ebben megmutatkozó különbségeinek és azonosságainak tisztázását igénylő részművelet végrehajtását igényelte.

Az előadás megtekintése:

Modemes változat (méret:192x144 sávszélesség:40kbps)

Szélessávú I változat (méret: 320x240 sávszélesség: 200kbps)

Szélessávú II változat (méret: 384x288 sávszélesség: 500kbps)

LAN változat (méret: 640x480, sávszélesség: 1000kbps)

Megjegyzések:

Az Internet elérés sávszélessége, és számítógépe teljesítménye szerint válasszon a fenti lehetőségek közül!

Az előadás megtekintéséhez Microsoft Windows operációs rendszer alatt a Windows Media Player 9-es vagy 10-es változatát ajánljuk. A korábbi Windows Media Player elvileg automatikusan telepíti a szükséges Windows Media 9-es kodeket, ha mégsem történne meg, abban az esetben a Windows Media 9-es kodekcsomag külön telepítése szükséges.

Linux alatt az Mplayer program használatát javasoljuk.

Természetesen más Windows Media 9-es formátummal kompatibilis lejátszóprogram is használható.

Kérjük, amennyiben technikai problémája van, írjon a help@cc.u-szeged.hu címre.