Válogatott publikációk

Prof. Dr. J. Nagy László

Publikáció (összesen 160)

Könyvek

1./ La naissance et le développement du mouvement de libération nationale en Algérie /1919-1947/. Akadémiai Kiadó 1989. Studia Historica 190. 171. p.

2./ Gli Ungharesi e il Mediterraneo. Periferia Roma 2005. 208. p.

3./ Magyarország és az arab térség. JATEPress, 2006. 159.

4./ Az ummától a nemzetállamig. JGYTF Kiadó, Szeged 2009. 241.

5./ A Maghreb országok felszabadulása 1919-1956. Szeged, 1995. 229. .p.

6/. Az európai integráció politikai története. (3. kiadás) JATEPress 2005 178.p.

Cikkek, tanulmányok

1./ A szocialista kísérlettől az iszlám kísértésig: a független Algéria harminc éve. Múltunk, 1993. 2-3. sz. 131-149. p.

2./ Le mouvement national algérien au temps de la guerre froide: les idées de Ferhat Abbas. Cahiers d'histoire, 50. sz. /1993/ 99-109. p.

3/ Magyar származású kormányzó Algírban 158O-1582.  Világtörténet, 1998 tavasz-nyár 45-50. p.

4./ Az arab országok a magyar külkapcsolatokban.  Külügyi Szemle, 2003. 1. sz. 114-140.

5./ Le bloc des pays communistes et la récomposition géopolitique du Proche-Orient arabe dans les années 1950, d’après des archives officielles hongroises. Chronos. Revue d’histoire de l’Université de Balamand , (Libanon) 10. Sz. (2004) 145-164.

6./ L’affaire de l’émission en langue arabe de la Radio Budapest. Revue d’histoire maghrébine, nr. 116. (2004) 169-173.

7/ A szocialista országok és a dekolonizációs folyamat Algériában 1954-1965.  Múltunk, 2004. 2. sz. 130-155.

8./ Les relations franco-hongroises à l’époque de la guerre d’Algérie (1954 –1962). Revue d’histoire diplomatique, 2003. 1. sz. 3-12. old.

9./ Az euromediterrán partnerség. Acta Historica Tomus CXXVI. Szeged 2007. 145-157.