Tudományos önéletrajz

 

J. Nagy László

 

1968 - történelem-francia szakos tanári diploma a József Attila Tudományegyetemen

1970 - bölcsészdoktori értekezés a József Attila Tudományegyetemenen

1973 - 1977 - Lyon Jean Moulin Egyetem lektor

1980 - a történelemtudományok kandidátusa

1992 - a történelemtudományok doktora

1993 - egyetemei tanár

1994 - tanszékvezető (Új- és Legújabbkori Egyetemes Történelem, 1998-tól Újkori Egyetemes Történelem és Mediterrán Tanulmányok)

1994 - Jean Monnet professzor

1997 - Széchenyi Professzori Ösztöndij

2002 és 2004 (március-április) vendégtanár Angers-ben (Franciaország)

1982 óta rendszeres részvétel nemzetközi konferenciákon,szakmai tanácskozásokon illetve előadások tartása egyetemek meghívására: Tunéziában, Algériában, Marokkóban, Egyiptomban, Olaszországban, Franciaországban, Lengyelországban, NDK-ban, Szovjetunióban, Belgiumban.

Franciaországon kívül levéltári kutatások Algériában és Tunéziában.

Szakmai szervezetek, tudomány- és oktatásszervezés

1993 - Association Charles-André Julien, Párizs alapító tag

1997 - Société Internationale des Historiens de la Méditerranée (Róma), alapító tag és az Igazgató Tanács tagja

1995 - European Community Studies Associations, tagja

1993-1996 - MTA Szegedi Területi Bizottsága Filozófia és Történelemtudományi Szakbizottságának az elnöke

1994-96 JATE BTK oktatási, dékánhelyettes

1996-97 JATE BTK általános és tudományos dékánhelyettes

1988-tól Mediterrán Tanulmányok/Etudes sur la région méditerranéenne c. idegen nyelvű kiadvány szerkesztője

2000 - Cahiers européens de Szeged c periodika szerkesztője

1987, 1992, 1996, 1999 - 2001 nemzetközi konferencia szervezője Szegeden a mediterrán térség és az Európai integráció témaköréből -

1993 - Mediterráneum története a XIX-XX. században speciális képzés elindítása a JATE BTK-án

1995 - Európa tanulmányok speciális képzés elindítása a JATE BTK-án, majd kiterjesztése Universitas szintre

1997 - JATE Doktori Bizottságának tagja

1997 –2002 JATE Európa Tanulmányok Központ igazgatója

1999 – az MTA Nemzetközi Tanulmányok Bizottsága alelnöke

2000 – SZTE BTK Történeti Intézet igazgatója, az Intézet Chronica c. évkönyv szerkesztője

2004 – SZTE Történelem doktori program vezetője

2005 – Fondation Charles de Gaulle Tudományos tanácsának külső tagja

2006 – Central European Association for Canadian Studies tagja

2008 – az Euromediterranán Egyetemi Központ Tudományos tanácsának tagja

2008 – vendégtanár a párizsi Institut d’Études politique-ban