Válogatott publikációk

Könyvek

Németh D.(2006): A nyelvi folyamatok és az emlékezeti rendszerek kapcsolata. Akadémiai Kiadó, Budapest - ISBN 963 05 8322 4

Hoffmann Ildikó és Németh Dezső (2006): Fejezetek a neurolingvisztikából. Nyelvi patológia, emlékezeti működés. JGYTF Kiadó Szeged - ISBN 963 7356 46 0


Folyóirat közlemények, könyvfejezetek

Németh D., Racsmány M., Kónya A., Pléh Cs. (2000). A munkamemória kapacitás mérőeljárásai és szerepük a neuropszichológiai diagnosztikában. Magyar Pszichológiai Szemle, LV. 4. 403-416

Németh D. és Pléh Cs. (2001). Nyelvfeldolgozás, munkamemória, fordítás. Fordítástudomány III. 1. 40-53

Németh D. (2002): A munkamemória fejlődése és mondatmegértés. Pszichológia (22), 3, 267-276

Racsmány Mihály, Lukács Ágnes, Németh Dezső, Pléh Csaba (2005). A verbális munkamemória magyar nyelvű vizsgálóeljárásai. Magyar Pszichológiai Szemle. LX. 4. 479-505

Németh D., Ivády R. E., Miháltz M., Krajcsi A., Pléh CS. (2006). A verbális munkamemória és morfológiai komplexitás. Magyar Pszichológiai Szemle. 61. 2. 265-298

Janacsek Karolina, Tánczos Tímea, Mészáros Tünde, Németh Dezső (2009). A munkamemória új neuropszichológiai mérőeljárása: a hallási mondatterjedelem teszt (HMT). Magyar Pszichológiai Szemle, 64(2) 385-406

Csanádi András, Harsányi Szabolcs Gergő, Németh Dezső (2009). Társas megismerés és munkamemória. Pszichológia, 29(2) 145-165

Mlinarics Réka, Kelemen Oguz, Sefcsik Tamás, Németh Dezső (2009). Kognitív funkciók vizsgálata alkoholfüggő betegeknél. Neuropsychopharmacologia Hungarica, XI/3, 135-139

Sztriha, L. K., Nemeth, D., Sefcsik, T., Vecsei, L. (2009). Carotid stenosis and the cognitive function. Journal of Neurological Sciences, 283, 36–40

Ildikó Hoffmann, Dezso Nemeth, Cristina Dye, Magdolna Pákáski, Tamás Irinyi, János Kálmán (2009). Temporal features of spontaneous speech in Alzheimer’s Disease. International Journal of Speech-Language Pathology, 12(1), 1-6

Nemeth, D., Janacsek, K., Londe Zs., Ullman, M. T., Howard D. V., Howard, J. H. Jr (2009). Sleep has no critical role in implicit motor sequence learning in young and old adults. Experimental Brain Research, DOI : 10.1007/s00221-009-2024-x

Nemeth, D. Hallgato, E., Janacsek, K., Sandor, T., Londe Zs. (2009). Perceptual and motor factors of implicit skill learning. Neuroreport, 20(18) 1654-1658.

Farkas Attila, Németh Dezső, Pléh Csaba (in press). A research method to reveal the relationship between simultaneous interpreting and working memory. in Götzsche, Hans (ed.). Memory, mind and language. Cambridge Scholar Publishing