Tudományos önéletrajz

Személyi adatok:
Születési hely és idő: Nagykőrös, 1930 június 30.
Nős, felesége Náray Zsuzsanna festőművész
Leányai: Zsuzsanna és Ágnes
Unokái: Dániel,Csaba és Ádám,Tamara

Végzettség:
Szegedi tudományegyetem 1951-55
matematika-fizika szakos középiskolai tanár

Munkahelyek:
1949-50 Mezőgazdasági Villanyszerelő Vállalat, (szerelő)
1950-51 Állami Villamosenergia Szolgáltató Vállalat (üzemviteli technikus)
1955-57 Posta Rádióvételtechnikai és Elektroakusztikai Üzem (rádióműszerész)
1957-63 MTA Matematikai Kutató Intézet Matematikai Logika és Alkalmazásai
Osztály Gépkutató Laboratórium (tudományos munkatárs)
1963-81 Szegedi Tudományegyetem Kibernetikai Laboratórium (tudományos
osztályvezető, műszaki vezető)
1981-86 „Új élet” Mgtsz Szeged (kertészeti műszaki vezető)
1986-2000 Mezőgazdasági Üzemszervezési, Számítástechnikai és Informatikai Rt
Délalföldi Területi Igazgatóság (igazgató)

Kutatási Terület:
Számitástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása a közúti közlekedés
biztonságának növelése érdekében. (Egyetemi doktori dolgozat,1967.) 11 talál-
mány szabadalmi oltalma, ebből 2 Kalmár Lászlóval közösen végzett munka eredménye.

Szakmai,társadalmi tevékenységek:
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Csongrád megyei Szervezete,
titkár (1970 – 1982),
„Acta Cybernetica” c. folyóirat szerkesztőbizottsága (tag, 1970-77),
Művelődésügyi Minisztérium Számítástechnikai Fejlesztési Bizottság ,tag (1968-76),
„Számitástechnikai és kibernetikai módszerek alkalmazása az orvostudományban és a biológiában”c.,évenként megjelenő kötet szerkesztőbizottsága , elnök (l970-79)
Közlekedés Biztonsági Tanács tudományos kutatási szakbizottsága, elnök (1965-75)
Csongrád megyei Számítástechnikai Koordinációs Bizottság , titkár (1976- 80)
Herman Ottó Horgász Egyesület, elnök (1969-84)

Külföldi utak:
Tanulmányut (2 hét- három hónap)
NDK , 1958
Csehszlovákia, 1959,
Ausztria, 1960
Szovjetunió, l960
Olaszország ,1967
NSZK ,1970
Hollandia 1982

Kongresszusok:
NDK ,1964
Szovjetunió, 1967
Belgium 1968
Anglia l972
Olaszország 1974
Anglia 1974
Franciaország 1973
Franciaország 1975,
NSZK ,1976
Jugoszlávia ,1974

Delegációban:
Brazilia ,1972
NDK ,1974
Szovjetunió 1974,
Jugoszlávia 1975
NDK. 1975,
Lengyelország ,1987
Anglia , 1982
Franciaország ,1988
Thaiföld ,l989
Hollandia 1996

Elismerések:
„Oktatásügy kiváló dolgozója” 1970
Munka Érdemrend ezüst fokozat ,1974
Neumann János Emlékérem 1977
„A sporthorgászatért” l984,
Kalmár László Emlékérem 2005,
„Szegedért” Emlékérem 2008.