Előadónkról

KemenyLajosProf. Dr. Kemény Lajos
tanszékvezető egyetemi tanár
SZTE ÁOK

 

 

Prof. Dr. Kemény Lajos a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikájának tanszékvezető egyetemi tanára, az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport vezetője .

1959-ben született Szegeden, a Szegedi Orvostudományi Egyetemen 1983-ban summa cum laude eredménnyel diplomázott. Bőr-nemigyógyászat és kozmetológia valamint klinikai immunológia és allergológia területeken szerzett szakképesítést.
1990-ben kandidátusi, 1996-ban Med. habil minősítést szerzett, 1998 óta a Magyar Tudományos Akadémia doktora. 2004-től az SZTE Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika tanszékvezető egyetemi tanára.
Kutatói pályafutásának jelentős állomása volt az 1989-1991 közötti időszakra elnyert Humboldt-ösztöndíj, melynek keretében a müncheni Ludwig-Maximilians Egyetem Bőrgyógyászati Klinikáján citokinek és citokin receptorok patogenetikai szerepét vizsgálta psoriasisban. Elsőként írta le, hogy a humán keratinociták felszínén funkcióképes IL-8 receptor fejeződik ki, melynek szerepe lehet a psoriasis patogenezisében. Rámutatott arra is, hogy a megfelelő citokinek és citokin receptorok közvetlen farmakológiai befolyásolása psoriasisban új terápiás célpontokat teremthet.
Magyarországra történő hazatérését követően a Szegedi Tudományegyetem Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinikáján az Immunológiai Kutatólaboratórium vezetésével bízták meg. Pályázati forrásokból a dermatológiai kutatásban a legmodernebb molekuláris és sejtbiológiai metodikákat honosította meg, megnyerve ezáltal fiatal és szenior kutatókat, a tudomány iránt elkötelezett PhD-hallgatókat és a legtehetségesebb bőrgyógyász rezidenseket. 2007 óta az MTA-SZTE Dermatológiai Kutatócsoport vezetője. Kutatócsoportja fejlesztette ki bőrbetegségek kezelésére a xenon-klorid (XeCl) excimer lézer kezelést. Elsőként igazolta az excimer lézer terápiás hatását több bőrbetegségben, köztük pikkelysömörben és festékhiány betegségben. Új fényterápiás kezelési eljárást dolgozott ki a szénanátha kezelésére.
Tanszékvezetése idején a vezetése alatt álló klinikán kilencen szereztek PhD-fokozatot és ketten nyerték el az MTA doktora címet. Munkásságának eredményességét 240 hazai és külföldi folyóiratokban megjelent eredeti közlemény, 1 könyv, 18 könyvfejezet és 5 szabadalom jelzi. A cikkek kumulatív impakt faktora 500, munkáira történt hivatkozások száma 1800.
Akadémiai Ifjúsági Díjban, Humboldt-ösztöndíjban és Széchenyi Professzori Ösztöndíjban részesült, 2001-ben a düsseldorfi Heinrich Heine Egyetem Bőrgyógyászati Klinikáján volt vendégprofesszor.
Magyar és nemzetközi társaságokban egyaránt vállal tisztségeket. Az European Immunodermatological Society, a Magyar Allergológiai és Klinikai Imunológiai Társaság, a Magyar Immunológus Társaság vezetőségi tagja, a Magyar Dermatológiai Társulat és a Bőr-és nemibetegségek Szakmai Kollégiumának elnöke. Az SZTE Általános Orvostudományi Kar dékánhelyettese, és az SZTE Klinikai Orvostudományok Doktori Iskola vezetője.