Tudományos önéletrajz

 

Dr. habil Sümegi Pál tanszékvezető egyetemi docens

Születési hely, idő: Veszprém megyei Tapolca 1960. 05. 11.

Képzés:
2005-től: Szeged, Szegedi Tudományegyetem, régész szak, ötödéves hallgató jelenleg
1992-1995: Budapest, MTA, TMB aspiránsképzés, geológia
1981-1986: Debrecen, Kossuth Lajos Tudományegyetem, biológia – földrajz tanár szak
1974-1978: Balatonfüred, Lóczy Lajos Gimnázium

Végzettség, tudományos fokozatok:
2009: MTA, Budapest, MTA Doktora, őslénytan, rétegtan
2003: Szeged, Szegedi Tudományegyetem, Habilitáció (12-54/2003), régészeti geológia
1997: Budapest, MTA Földtudomány kandidátusi fokozat (16.759/1997), ezt követően Kossuth L. Tudományegyetem, PhD fokozat (10/1997), geológia, őslénytan
1989: Debrecen, Kossuth L. Tudományegyetem, summa cum laude egyetemi doktori fokozat, (1173-IV.59), geológia, őslénytan
1986: biológia – földrajz középiskolai tanár (242/1986), szakdolgozat: őslénytan, geológia

Beosztás:
2002-től: félállású tudományos főmunkatárs, MTA Régészeti Intézet, Budapest
2000-től: tanszékvezető egyetemi docens, Szegedi Tudományegyetem, TTK, Földtani és Őslénytani Tanszék
1992-1999: egyetemi adjunktus, Kossuth L. Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék
1986-1992: egyetemi tanársegéd, Kossuth L. Tudományegyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék 

Pályázatok, ösztöndíjak:
2008-ig 2 NKFP (5/0063/2002, 452/2002) pályázatot, 2 OTKA pályázatot (F-4027, T-034392), 2 Műszerpályázatot (W-015282, M/41935), 1 Magyar Felsőoktatásért és Kutatásért pályázatot (145/91) nyertem el, mint témavezető és további 11 OTKA pályázat kidolgozásában vettem részt.

Magyarországi társtémavezetője voltam a British Council-OMFB (1993-1996), a Magyar-Kínai TÉT (2004-2005) és a Magyar-Észt TÉT (2004-2006, 2006-2008) nemzetközi pályázatoknak, a Magyar-Észt ERASMUS pályázatnak. 1992-ben Soros Alapítvány ösztöndíját nyertem el. 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 2003-2006 között Széchenyi István Ösztöndíjban részesültem.

Oktatás:
1986-tól Kristály, ásvány- és kőzettani, őslénytani gyakorlatokat és őslénytani, régészeti geológiai témájú speciális kollégiumokat vezettem a Debreceni Egyetemen. 2000-től a Szegedi Tudományegyetemen az Általános földtan, Föld- és élet, Magyarország földtana, Alkalmazott paleoökológia főkollégiumokat és a Régészeti geológia, Negyedidőszak földtana speciális kurzusokat vezetem. 1987-től 57 szakdolgozati és diplomamunkát vezettem. Hallgatóim az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon bemutatott 45 dolgozattal 21 helyezést és 24 díjat szereztek (3 Pro Scientia díj, 9 első, 5 második, 7 harmadik helyezést, 19 különdíj). Egykori diákköri hallgatóim közül jelenleg tizenegyen vesznek részt PhD képzésben, tízen már megvédték PhD dolgozatukat. Közülük 5 sikeresen védett PhD dolgozat témavezetője voltam. 2004-ben kidolgoztam a Geoarhceológia 2 éves posztgraduális képzés tematikáját, amelyet az Oktatási Minisztérium 2005-ben fogadott el, az első évfolyam 2008-ban végzett.

Kutatás, publikáció:
1985-től 2 angol nyelvű monográfiát készítettem, 5 angol nyelvű könyvet szerkesztettem, 2 tankönyvet, 1 nemzetközi és 98 hazai könyvrészletet írtam. Nemzetközi folyóiratban 30 cikkem (köztük 23 SCI, kumulatív impakt faktorom = 25,420) jelent meg. Hazai folyóiratokban 77 szakcikkemet jelentettek meg. 22 publikációm jelent meg konferencia kiadványban, 17 tudományos népszerűsítő cikket közöltem, 121 abstract-tal igazolt nemzetközi idegen nyelvű előadás és poszter kialakításában vettem részt és 182 hazai tudományos előadást tartottam. 243 nemzetközi (köztük 30 könyv, 236 SCI szakcikk, hivatkozásaim impakt faktora összesen = ∑= 417,637), 452 hazai (221 könyv, 231 szakcikk) és 132 speciális, munkáimra történt hivatkozásról tudok. 236 SCI papers (Citation Impact Faktor ∑= 417,637).

Tudományos közélet:
1986-2000 között a debreceni KLTE Földtudományi TCS TDK, 1996-2000 között TTK TDK elnöke, majd 1999-2000 között az egyetemi TDK elnöke voltam. 1999-ben Debrecenben megrendezett Természettudományi OTDK Szekció szervező titkára voltam. 2002-2005 között a Szegedi Tudományegyetem TT Karok TDK elnöke voltam és 2007-ben Szegeden megrendezett Fizika – Földtudomány – Matematika Szekció szervező titkára voltam. 1996-tól az Országos Tudományos Diákköri Tanács Természettudományi Bizottságának tagja vagyok. 1996-tól a 2,897 SCI ponttal rendelkező Holocene lapnak az Advisory Editor Board, valamint a Praehistoria, Archimetriai Műhely lapok szerkesztőbizottságának tagja, 2000 és 2008 között a magyar és angol nyelvű Soosiana malakológia lap főszerkesztője voltam. 2005-től a Kiskunsági Nemzeti Park tanácsadó testületének tagjává választottak. 2008 Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat tudományos tanácsadó testületének, valamint a Régészeti Bizottságnak, PAGES magyar bizottságának, INQUA Nemzeti Bizottságának, Magyar Rétegtani Bizottság Negyedidőszaki csoportjának tajga vagyok.

Elismerések:
1986: Hatvany Lajos Emlékérem (KLTE), 1995: Mestertanár (OTDT), 1997: Pro Natura (Természetvédelmi Minisztérium), 2003: Tudással Magyarországért (OTDT), 2005: Hantken Miksa Emlékérem (Magyarhoni Földtani Társulat)

 Család:
1985-ben megnősültem, feleségem Sümeginé Törőcsik Tünde biológia-földrajz-filozófia szakos tanár és oktatási manager. 1988-ban született Réka, 1990-ben Balázs nevű gyermekünk. Családommal előbb egy debreceni lakótelepen laktunk, majd 2001-től egy sándorfalvi családi házban élünk. A lányom a Budapesti Gazdasági Főiskola német nyelvű képzésének harmadéves hallgatója, a fiam a Budapesti Műszaki Egyetem első éves hallgatója.