Előadónkról

SPalDSc Habil. Sümegi Pál
tanszékvezető egyetemi docens
SZTE TTIK

 

A Veszprém megyei Tapolcán, 1960. május 11-én született. 1986-ban a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen biológia – földrajz tanár szakon végzett. 1986-tól a debreceni egyetemen oktatott, majd 2000-től tanszékvezető egyetemi docensként a Szegedi Tudományegyetem Földtani és Őslénytani Tanszékén dolgozik. Ez mellett 2002-től az MTA Régészeti Intézetének félállású tudományos főmunkatársa. 1989-ben egyetemi doktori, 1997-ben földtudományok kandidátusi dolgozatát védte meg negyedidőszaki őslénytani és paleoökológiai témakörben. 2003-ban a Szegedi Tudományegyetemen habilitált régészeti geológiából. 2009-ben védte meg Akadémiai Doktori értekezését negyedidőszaki környezettörténetből. 2005-ben felvételt nyert a Szegedi Tudományegyetem régész szakos képzésébe, ahol jelenleg végzős hallgató.

Társtémavezetője volt a British Council-OMFB (1993-1996), a Magyar-Kínai TÉT (2004-2005) és a Magyar-Észt TÉT (2004-2006) nemzetközi pályázatoknak, a Magyar-Észt ERASMUS pályázatnak. 1992-ben Soros Alapítvány ösztöndíját nyert el. 1998-2002 között Széchenyi Professzori Ösztöndíjban, 2003-2006 között Széchenyi István Ösztöndíjban részesült. Munkája során 2 OTKA és 2 NKTH pályázat témavezetője volt. Ezideig 57 MSc és 6 BSc szakdolgozati és diplomamunkát vezetett. Hallgatói az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon bemutatott 45 dolgozattal 21 helyezést, és 24 díjat szereztek, köztük 3 Pro Scientia díjat, 9 első, 5 második és 7 harmadik helyezést értek el. Egykori diákköri hallgatói közül jelenleg tizenegyen vesznek részt PhD képzésben, tízen már megvédték PhD dolgozatukat, közülük ötnek, PhD témavezetője, vagy társtémavezetője volt.

1985-től 2 angol nyelvű monográfiát készített, 5 angol nyelvű könyvet szerkesztett, 2 tankönyvet, 3 nemzetközi és 103 hazai, döntően angol nyelvű könyvrészletet írt. Nemzetközi folyóiratban 33 cikke, köztük 25 SCI publikációja jelent meg. Hazai folyóiratokban 86 szakcikkét jelentették meg. 26 publikációja jelent meg konferencia kiadványokban, 18 tudományos népszerűsítő cikket közölt, 124 nemzetközi idegen nyelvű előadás és poszter bemutatásában vett részt és 190 hazai tudományos előadást tartott. Tudományos munkáira 364 nemzetközi, köztük 34 könyv, 288 SCI szakcikk, 558 hazai, közte 283 könyv, 275 szakcikk hivatkozást kapott.

Elismerések: 1986: Hatvany Lajos Emlékérem (KLTE), 1995: Mestertanár (OTDT), 1997: Pro Natura Emlékérem (Természetvédelmi Minisztérium), 2003: Tudással Magyarországért (OTDT), 2005: Hantken Miksa Emlékérem (MHFT)

1985-ben megnősült, felesége Sümeginé Törőcsik Tünde biológia-földrajz-filozófia szakos tanár és oktatási manager. 1988-ban született Réka, 1990-ben Balázs nevű gyermekük. Családjával előbb egy debreceni lakótelepen lakott, majd 2001-től egy sándorfalvi családi házban él. A lányuk a Budapesti Gazdasági Főiskola német nyelvű képzésének harmadéves hallgatója, a fiúk a Budapesti Műszaki Egyetem első éves hallgatója.