Előadónkról

MSzDr. Mészáros Szabolcs
tudományos munkatárs
SZTE TTIK

 

Mészáros Szabolcs 1981. március 12-én született Kiskunfélegyházán. 1999-ben felvételt nyert a József Attila Tudományegyetem (ma Szegedi Tudományegyetem) csillagász szakára, ahol 2004-ben szerzett diplomát.

Egyetemi hallgatóként 2001 őszétől 3 évig a Kísérleti Fizikai Tanszéken demonstrátorként vett részt a tanszék munkájában. Diákköri dolgozatát 2003-ban mutatta be az országos TDK konferencián, ahol első helyezést ért el. Szintén 2003-ban részt vett az amerikai Space Telescope Science Institute 10 hetes nyári diákprogramjában. 2004-ben az ausztráliai University of Sydney csillagászati tanszékén 4 hétig vendég csillagászként dolgozott.

2004-ben nyert felvételt az SZTE Fizika Doktori Iskolájának képzésére. 2005-ben munkáját az amerikai Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics predoktori programjának keretében folytatta, mely során Dr. Andrea Dupree témavezetésével gömbhalmazbeli vörös óriáscsillagok nagyfelbontású spektroszkópiájával foglalkozott. Munkája során észleléseit arizoniai és chilei obszervatóriumok óriástávcsöveivel végezte. A 3 éves predoktori ösztöndíj lejárta után 2009-ban az SZTE Optikai és Kvantumelektronikai Tanszéken fejezte be PhD tanulmányait, ahol 2010 januárjától tudományos munkatársként dolgozik. PhD fokozatát Vörös óriáscsillagok tömegvesztése gömbhalmazokban cimű értekezésével 2010 januárjában szerezte meg.

Eredményeiből nemzetközi referált szakfolyóiratban 12 publikáció jelent meg (ebből 3 első szerzős), melyekre eddig összesen 40 független hivatkozást kapott.