Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harminchatodik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harmincötödik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harmincnegyedik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Oktatáselméleti Kutatócsoport részére, „konferencia és workshop rendezvényszervezési feladatainak komplex ellátása”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) részére, „Reszponzív webes arculat és fejlesztés megvalósítása”
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Fogorvostudományi Kar részére „Három részes orvosi oktató videó anyag elkészítése”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (6722 Szeged, Ady tér 10.) részére önértékelésre felkészítő tréning.
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE TTIK Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék (6720 Szeged, Rerrich Béla tér 1.) részére FEI Tecnai G2 transzmissziós elektronmikroszkóp mintamozgató goniométer vezérlő elektronikájának hibajavítása”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GMF Szolgáltatás Szervezési Iroda (6722 Szeged, Szentháromság u. 34.) részére „Szegedi Tudományegyetem gépjárműveire Kötelező Gépjármű Felelősségbiztosítás 2015. évre."
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) részére vezetőképző tanfolyam megtartása a személyes hatékonyság fejlesztésére a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt keretében (témája: audiovizuális technika alkalmazása a tanulás hatékonyabbá tételében).

Az Ajánlattételi felhívással kapcsolatosan ajánlattevői kérdés/észrevétel érkezett, mellyel és az arra adott válasszal a felhívást kiegészítettük.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet részére, „6 alkalommal tartandó workshopok rendezvényszervezési feladatainak komplex ellátása”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TÁMOP-4.2.3-12/1/KONV-2012-0035 projekt részére, „záró-rendezvény rendezvényszervezési feladatainak ellátása”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Rektori Hivatal Marketing és Kommunikációs Igazgatóság részére, „Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny rendezvényszervezési feladatainak ellátása”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harmincharmadik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harminckettedik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mezőgazdasági Kar részére, „fordítás magyar nyelvről angol nyelvre, kiadványszerkesztés (e-book)”

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete (6725 Szeged, Hattyas sor 10.) hallgatói és oktatói részére, téli terepgyakorlat lebonyolítása.

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési és Sporttudományi Intézete (6725 Szeged, Hattyas sor 10.) hallgatói és oktatói részére, téli terepgyakorlat lebonyolítása.
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék részére, „Ismeretterjesztő kiállítási anyag elkészítése”
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet részére (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) 1 db tömegspektrométer készülék karbantartása.

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar (6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.) részére A dél-kelet európai országok felsőoktatási intézményeinek oktatási, kutatási kompetenciáinak elemzése az élelmiszerbiztonsági és gasztronómiai területen témában tanulmány készítése

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK –Magyar Hallgatók Tanulmányi Osztály (6725 Szeged, Tisza Lajos krt. 107.) részére 14 db rézhatású műanyag táblák gyártása, és felszerelése.

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 10.) OTKA-PD100442 5K408 A510 számú pályázat kapcsán felmerülő, Génexpressziós vizsgálat.
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE által megrendezésre kerülő Szent-Györgyi Tanulmányi Verseny és a Szegedi Tudós Akadémia hallgatói és vendégei részére szállás biztosítása.”
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Szent-Györgyi Tanulmányi versenyhez kapcsolódó menüs étkeztetés”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE JGYPK Testnevelési és Sporttudományi Intézet részére, „vízi sportrendezvény feladatainak komplex ellátása”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék részére, „fordítás angol nyelvről magyar nyelvre, valamint magyar nyelvről angol nyelvre”
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harmincegyedik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem rendezvényein catering és felmerülő igény esetén egyéb kapcsolódó szolgáltatás nyújtása” tárgyú, SZTE/2014/PSZ03015 számú keret-megállapodás keretében indított harmincadik 2. körös szolgáltatás beszerzési eljárás
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) részére laboratóriumi rotadesztek (vákuumbepárló), vákuumpumpák, vákuumszabályozó és chiller (keringető hűtő) javítása”
|<   <   >   >|