Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04239

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 10.) OTKA-PD100442 5K408 A510 számú pályázat kapcsán felmerülő, Génexpressziós vizsgálat.
2014. november 13.

Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04239

Ajánlattételi határidő: 2014. november 25 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: legkésőbb a szerződéskötés aláírásától számított 10 munkanapon belül.

A beszerzés rövid ismertetője:

Génexpressziós vizsgálat 10 db humán minta elemzésére


További információk:

1. RNS koncentrációellenőrzés és minőségellenőrzés

2. RNS mintaprocesszálás

3. Microarray scannales

4. Minőségellenőrzés (QC)

A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges minimum RNS mennyiség 1.0 ug/minta.

 

Szakmai feltételek:

Az ajánlattevő rendelkezzen:

1.)- humán molekuláris biológiában járatos szakemberrel

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja be ajánlatában az 1 fő fenti végzettségű humán molekuláris biológiában járatos szakemberének önéletrajzát és az iskolai végzettségét igazoló dokumentum másolatát.

 

2.)- Ajánlattevő rendelkezzen diagnosztikum fejlesztésben szerzett ismeretekkel és tapasztalatokkal

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik diagnosztikum fejlesztésben szerzett ismeretekkel és tapasztalatokkal

 

Alkalmassági, Műszaki feltételek:

Az ajánlattevő rendelkezzen:

- RNS koncentrációellenőrző NanoDrop készülékkel

- A minőségellenőrzéshez szükséges Agilent Bioanalyzer készülékkel Agilent Nanochippel

- AFFYMETRIX Hybridization oven és Fluidic Station egységgel

- AFFYMETRIX GS 3000 scannerrel

- Affymetrix szoftverrel

- az eredmények biostatisztikai kiértékelését és pathway elemzését szolgáló GeneSpring és Ingenuity szoftverekkel

 

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik a fenti készülékekkel

 

Egyéb feltételek:

 

1.Az ajánlattevő rendelkezzen jártassággal teljes genomi génexpressziós orvosbiológiai vizsgálatok terén.

2.Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a reagensek költségeit.

3.Az árajánlatnak tartalmaznia kell a munkadíj költségeit

4. Az Ajánlattevő nyilatkozzon arról, hogy a vizsgálatban milyen mennyiségű minimális RNS-re van szüksége.

5.Az Ajánlattevő legkésőbb a minták beérkezésétől 10 munkanapon belül köteles a szolgáltatást teljesíteni.

6. Az Ajánlattevő a megbízó részére elektronikus formában elküldi a minták RNS koncentráció értékeit, az elektroferogramot, valamint az Affymetrix szoftver által generált QC fájlokat, rövid interpretációval.


Pályázat száma: OTKAPD100442 5K408 A510 számú pályázat kapcsán felmerülő, "Új pathomechanizmusok kutatása a nemi szervek Chlamydia trachomatis fertőzésében" nyilvántartási száma: PD100442,

 

Ajánlattevő adja meg az alábbi egységárat:

1.) Génexpressziós vizsgálat 10 db humán minta elemzésére …………………….. bruttó Ft/ minta

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft/minta formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott szolgáltatásra.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a szolgáltatás ellenértékéről teljesítés igazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet ajánlatkérő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Az ajánlatkérő előleget nem biztosít.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK

Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

(6720 Szeged, Dóm tér 10.)

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Banda Tiborné, titkárnő SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, tel: +36 (62) 545-115, +36 (62) 544-000/5115

email: burian.katalin@med.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: UD-Genomed Kft.
Nyertes ajánlati ár: 892 900,-Ft+ÁFA