Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04274
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) részére vezetőképző tanfolyam megtartása a személyes hatékonyság fejlesztésére a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt keretében (témája: audiovizuális technika alkalmazása a tanulás hatékonyabbá tételében).
2014. november 20.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04274

Ajánlattételi határidő: 2014. november 27 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2015. január 15.-2015. február 20. között

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) részére vezetőképző tanfolyam megtartása a személyes hatékonyság fejlesztésére a TÁMOP-4.1.1C-12/1/KONV-2012-0005 projekt keretében (témája: audiovizuális technika alkalmazása a tanulás hatékonyabbá tételében).

Feladatellátás helye:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.)által biztosított helyszínen

 

A tanfolyam a TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra.” keretében valósul meg.

 

Feladat:

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 számú projekt keretében a Személyes hatékonyság fejlesztése vezetők részére témájú képzés megtartása

A képzés célja: A résztvevők olyan készségeket sajátítsanak el, amelyek segítségével hatékonyabbá válhatnak, mint a lézeres ágazathoz kapcsolódó oktatást is végző felsőoktatási intézmény egységeinek vezetői

 

Létszám: 5 fő részére (6 alkalom, össz. 20 órában)

Helyszín: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék által biztosítva

Időpont: 2015. február 15. és 2015. február 20. között

 

 

Alkalmassági feltételek:

  • a Szolgáltatónak rendelkeznie kell a támogatás (képzés) teljes időtartamára, a 2014. szeptember 1-e óta érvényben lévő új típusú programengedéllyel, valamint a felnőttképző intézménynek a Munkaügyi Központ által az adott képzésre kiadott regisztrációval;
  • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy az utóbbi 3 évben legalább 3 képzést lebonyolított EU-s projektek keretében

 

 

A projekt száma: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0005 projekt

A projekt címe, megnevezése: „Ágazati felkészítés a hazai ELI projekttel összefüggő képzési és K+F feladatokra.”

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

Ajánlatkérő egyéb költségtérítést nem nyújt ajánlattevő részére.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a kiírásban részletezett feladatokkal kapcsolatos valamennyi költségére. Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ajánlatot adót hirdeti nyertesnek.

 

Megrendelő a képzések pontos időpontját a szerződés kötést követően, egyezteti a nyertes Vállalkozóval.

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 9.)

 

Fizetési mód: Vállalkozó a szolgáltatás díjáról – 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE, a számla készhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít az alábbiak szerint:

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kovács Attila dr., adjunktus SZTE TTIK Fizikus Tanszékcsoport Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-528, +36 (62) 544-000/4528, +36 (62) 343-747, +36 (62) 544-000/3747

email: A.P.Kovacs@physx.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: CONSILIUM Humán Erőforrás Kutatási Fejlesztési Tanácsadó Kft.
Nyertes ajánlati ár: 500 000,-Ft+ÁFA