Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04242

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar (6725 Szeged, Moszkvai krt. 5-7.) részére A dél-kelet európai országok felsőoktatási intézményeinek oktatási, kutatási kompetenciáinak elemzése az élelmiszerbiztonsági és gasztronómiai területen témában tanulmány készítése
2014. november 14.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04242

Ajánlattételi határidő: 2014. november 26 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2015. január 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

További információk:

A TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014 sz projekthez kapcsolódóan „A dél-kelet európai országok felsőoktatási intézményeinek oktatási, kutatási kompetenciáinak elemzése az élelmiszerbiztonsági és gasztronómiai területen” tanulmány készítése, melynek terjedelme minimum 80.000 karakter.

Vállalkozó a kész tanulmányt 1 példányban nyomtatva, spirálozva, valamint 1 példányban elektronikus adathordozóra írva köteles átadni a Megrendelő részére.

A feladat célja: Felmérésre kerüljenek azok a felsőoktatási helyek a Dél-Kelet-Európai térségben, akik élelmiszerbiztonsággal, gasztronómiával kapcsolatos képzéseket kínálnak, továbbá bemutatva oktatási-kutatási tevékenységeiket.

A tanulmány tartalma:

 • Európai Unióban élelmiszerbiztonsági és gasztronómiai területen tevékenykedő kiemelkedő felsőoktatási intézményeiben honos adaptációra érdemes „best practice”-k tanulmányozása a dél-kelet európai országokban elhelyezkedő intézmények tekintetében
 • jelentős kutatási irányok bemutatása
 • oktatási tevékenységek tanulmányozása
 • 4-6 releváns felsőoktatási intézmény kiválasztása Megbízóval közreműködve adott földrajzi területen, oly módon, hogy a határ menti régiókból legalább 1 intézmény kiválasztásra kerüljön.
 • kiválasztott intézmények esetében az élelmiszermérnöki és/vagy gasztronómiai képzést végző oktatási egységek bemutatása:
 • általános ismertetés
 • általános bemutatás
 • kutatási tevékenység bemutatása, kiemelkedő teljesítmények ismertetése (amennyiben elérhető)
 • oktatási tevékenység bemutatása (tárgyak, képzések)
 • Intézményekhez kapcsolódó ipari partnerek felsorolása
 • határ menti régiókban elhelyezkedő intézmények pályázati tevékenységének ismertetése
 • a Szegedi Tudományegyetem meglévő intézményközi kapcsolatainak tanulmányozása a dél-európai térségben Megbízó által adott információk alapján
 • Megbízó által kiválasztott 4-6 releváns oktatási egységgel történő kapcsolatfelvétel az oktatási-kutatási együttműködés lehetőségeinek feltárása érdekében és az együttműködési hajlandóság vizsgálata (elfogadott az e-mailben történő kapcsolattartás és a kérdőíves felmérés a kiválasztott egységek körében).
 • Összefoglaló készítése:
 • együttműködési területek azonosítása
 • vizsgált, elemzett felsőoktatási intézmények együttműködés szempontjából történő értékelése

A projekt száma: TÁMOP-4.1.1.C-12/1/KONV-2012-0014

Címe, megnevezése: „Élelmiszerbiztonság és gasztronómia vonatkozású egyetemi együttműködés, DE-SZTE-EKF-NYME”

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőt önéletrajzának csatolásával, aki rendelkezik felsőfokú angol nyelvtudással vagy angol nyelvtanári diplomával

Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzát (Europass formátumban), valamint a felsőfokú angol nyelvtudását igazoló dokumentuma másolatát, vagy az angol nyelvtanári végzettségét igazoló diplomája másolatát.

 • Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőt önéletrajzának csatolásával, aki rendelkezik élelmiszeripari mérnöki végzettséggel vagy élelmiszeripari vállalatnál eltöltött legalább 5 éves releváns szakmai tapasztalattal

Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzát (Europass formátumban) melyből egyértelműen ki kell derülnie a minimálisan 5 év élelmiszeripari vállalatnál szerzett tapasztalatnak, valamint (amennyiben a szakértő nem rendelkezik a fenti tapasztalattal) akkor az élelmiszeripari mérnöki végzettségét igazoló diplomája másolatát.

 • Ajánlattevő mutasson be ajánlatában legalább 1 fő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértőt önéletrajzának csatolásával, aki rendelkezik K+F tevékenységet végző vállalkozásnál eltöltött legalább 5 éves vezetői tapasztalattal

Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzát (Europass formátumban) melyből egyértelműen ki kell derülnie a minimálisan 5 év K+F tevékenységet végző vállalkozásnál szerzett vezetői tapasztalatnak.

 • Ajánlattevő rendelkezzen az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 12 hónap során minimum 1 db hazai felsőoktatási intézmény részére teljesített tanulmány készítési referenciával.

Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja az erre vonatkozó nyilatkozatát a felsőoktatási intézmény és tanulmány címének megjelölésével.

 • Összeférhetetlen az az ajánlattevő, akinek a cégjegyzésre jogosult képviselője, vagy az ajánlattevő által a teljesítésbe bevont közreműködő személy az SZTE-vel közalkalmazotti jogviszonyban áll, továbbá összeférhetetlen az a gazdasági szervezet, amelynek cégjegyzésre jogosult képviselője vagy az ajánlattevő által a teljesítésbe bevont közreműködő személy a pályázat/felhívás összeállításában vagy az ajánlatok értékelésében részt vett, részt vesz.

Igazolás módja: Ajánlattevő csatolja az erre vonatkozó nyilatkozatát.

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott szolgáltatás valamennyi költségére.

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, Dr. Véha Antal, a projekt szakmai koordinátora által igazolt teljesítést követően.

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Gyimes Ernő dr., egyetemi docens SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet, tel: +36 (62) 546-530, +36 (62) 544-000/6530

email: gyimes@mk.u-szeged.hu

Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Dél-Thermo Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 100 000,-Ft+ÁFA