Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04309
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet (KÖVI) részére, „Reszponzív webes arculat és fejlesztés megvalósítása”
2014. november 25.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04309

Ajánlattételi határidő: 2014. november 28 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2015. január 20.

A beszerzés rövid ismertetője:

A SZTE Közoktatási Vezetőképző Intézet részére reszponzív webes arculat és fejlesztés megvalósítása, az alábbiak szerint:

 

Feladatok:

 • arculat, logó terv készítése
 • wireframe-ek készítése
 • wireframe-ek alapján webes arculat tervezése (Foundation reszponzív keretrendszer grid-jének figyelembe vételével)
 • designtervek bemutatása, megrendelővel történő egyeztetése
 • design terv kiválasztása, módosítások összeírása
 • módosítások elvégzése, design véglegesítés
 • aloldalstruktúra, menürendszer kialakítása
 • dinamikus oldalak, modulok programozása, adminisztrációs felület kialakítása, elkészítése, statikus oldalak kialakítása, elkészítése

 

Funkcionális követelmények:

 • Nyílt forráskódú, PHP/MySQL alapú tartalomkezelő rendszer (Wordpress)
 • Zurb Foundation használata
 • A reszponzív oldal támogatottságát Internet Explorer 9-től kell biztosítani
 • egyedi, professzionális a 2014-as trendeknek megfelelő webes arculat kialakítás
 • SEO barát honlap felépítés (kulcsszóelemzés készítése, pptimalizált URL-ek, title, meta, heading, optimalizált képek, Xml oldaltérkép, oldal betöltésének optimalizálása)
 • Hírek modul
 • Kategorizálható, tartalomhoz (is) rendelhető kép és videó galéria
 • Stukrutált jogosultsági szintek, jelszóval védett tartalmak
 • Dokumentum modul (letölthető file-k rendszerezése)
 • Űrlapok, kapcsolat felvétel és egyéb
 • közösségi média integráció (Facebook, Google+)
 • szabadszavas keresés
 • image slider modul
 • akadálymentesítés (külön verzió gyengénlátóknak és betűméret növelés funkciók)
 • összekötés keresőoptimalizálást segítő rendszerekkel (pl. GoogleWebmasterTools)
 • összekötés GoogleAnalytics rendszerrel

 

Figyelem! Ajánlatkérő jogosult az elkészült honlap későbbi karbantartására, továbbfejlesztésére az Egyetem honlapján a nyilvánosság biztosításával új nyílt szolgáltatás beszerzési eljárás lefolytatására!

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ajánlati árat a teljes szolgáltatásra mindösszesen nettó Ft+Áfa+bruttó formában kérjük megadni

 

RESZPONZÍV WEBES ARCULAT ÉS FEJLESZTÉS MEGVALÓSÍTÁSA

Költségtípus

Mennyiségi

egység

Mennyiség

Ajánlati ár

Webes arculat és fejlesztés díja:

db

1

 

Mindösszesen (nettó Ft):

 

ÁFA:

 

Mindösszesen (bruttó Ft):

 

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó ajánlati árakat fogja értékelni a bírálat során. Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.


További információk:

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás feladásától számított elmúlt 8 hónap során 3 db reszponzív weblap fejlesztésről.

Figyelem! Ajánlatkérő nem fogad el csak dinamikus, reszponzív keretrendszerrel készített referenciát!

A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát.

 • Ajánlattevő nyilatkozzon,hogy az utolsó három lezárt gazdasági évben az ajánlattevő jogi személy készpénz-, és készpénzzel egyenértékű eszközállománya mind a gazdasági év elején, mind a gazdasági év végén pozitív.
 • Ajánlattevő nyilatkozzon, hogy rendelkezik legalább három, szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel.

 

Fizetési feltételek: Nyertes ajánlattevő a kiírás tárgyát képező szolgáltatás elvégzéséről 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE teljesítésigazolást követően, a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.


A benyújtandó ajánlat tartalmi elemei:

 • Ajánlattevő neve és címe
 • Kapcsolattartó személy neve, telefon és fax száma, e-mail címe
 • Ajánlat a megadott táblázat kitöltésével
 • Referencianyilatkozat a műszaki és szakmai alkalmasság igazolására
 • Nyilatkozat az utolsó három lezárt gazdasági évben az ajánlattevő jogi személy készpénz-, és készpénzzel egyenértékű eszközállományáról.
 • Nyilatkozat, hogy ajánlattevő rendelkezik legalább három, szakirányú végzettséggel rendelkező szakemberrel.Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Forrai Dóra, irodavezető SZTE Közoktatási Vezetőképző és Továbbképző Intézet, tel: +36 (62) 544-299, +36 (62) 544-000/4299

email: fdora@kovi.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: EVISTA Informatikai Kft.
Nyertes ajánlati ár: 785 000,-Ft+ÁFA