Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04243
Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet részére (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) 1 db tömegspektrométer készülék karbantartása.
2014. november 14.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04243

Ajánlattételi határidő: 2014. november 26 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) 1 db API 2000 típusú tömegspektrométer készülék karbantartása, hibás alkatrészek cseréje.

  • kvadrupólok tisztítása, és a turbó pumpa tápegységének cseréje,


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot, amelyben igazolja, hogy az ajánlattételi határidőt megelőző 2 év során végezte már 1 db tömegspektrométer karbantartását.

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

A készülék a helyszínen megtekinthető a SZTE GYTK Farmakognóziai Intézetben (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Kapcsolattartó: Filákovicsné Dr. Jedlinszki Nikoletta Tel.:06-62/546-451

e-mail: jedlinszki@pharmacognosy.hu

 

Feladatellátás helyszíne:

SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet

(6720 Szeged, Eötvös u. 6.)

 

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, a karbantartás díját, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt határidőt.

A karbantartás során csak gyári alkatrészek, fogyóanyagok használhatóak fel.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására. Az ajánlati árat bruttó Ft formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott karbantartás munkadíjára, a karbantartás során felhasznált alkatrészek, segédanyagok költségére, a helyszínre történő kiszállás költségére.

Ajánlatkérő a karbantartásra, mindösszesen megajánlott díjat fogja értékelni.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet által igazolt teljesítést követően.
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Jedlinszki Nikoletta, SZTE GYTK Farmakognóziai Intézet, tel: +36 (62) 546-451, +36 (62) 544-000/6451

email: jedlinszki@pharmacognosy.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.