Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04253

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mezőgazdasági Kar részére, „fordítás magyar nyelvről angol nyelvre, kiadványszerkesztés (e-book)”
2014. november 17.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04253

Ajánlattételi határidő: 2014. november 24 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötés időpontjától 2014. december 31-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:
  • Szöveg fordítása magyar nyelvről angol nyelvre, az alábbiak szerint:
  • 1 forrásanyag, összesen kb. 110 oldal terjedelemben (összesen kb. 200 000 magyar leütés [szóközökkel])
  • a lefordított szöveg szakmai lektorálása
  • a forrásanyag témája: mezőgazdaság (takarmányozás)

Előzetesen tervezett mindösszesen leütés szám: kb. 200 000 angol leütés

  1. A lefordított és lektorált szövegből e-book létrehozása: kiadványszerkesztés, B5-ös formátum (magában foglalja a könyv tartozékainak létrehozását, szerkesztését: borító, címlap, tartalomjegyzék, 3 ábra és 7 táblázat)

Az e-bookot a szerződéskötés után doc- és pdf-formátumban küldjük meg a Vállalkozónak.

Vállalkozó köteles a lefordított anyagot 1 példányban DVD-re írva átadni Megrendelő részére.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

Fordítás díja/leütés:

 

 

Szakmai lektorálás díja/leütés

 

 

E-book létrehozása (kiadványszerkesztés)

 

 

Mindösszesen/tervezett kb. 200 000 leütés:

 

 

 

Ajánlatkérő az előzetesen tervezett 200 000 leütésre mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

A megadott mindösszesen fordítandó leütés szám előzetesen tervezett, így változhat. Vállalkozó köteles a ténylegesen megrendelt leütés számnak megfelelően, az egy leütésre megadott egységára alapján elszámolni. Felek a ténylegesen megrendelt leütés számot a teljesítésigazolásban rögzítik.

 

További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző időből legalább 1 db hasonló terjedelmű angol nyelvű mezőgazdasági jellegű dokumentum magyar nyelvre történő fordításáról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, valamint a fordított szöveg terjedelmét.

 

Fizetési mód: Vállalkozó teljesítésigazolás után 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizet ki.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

Mezőgazdasági Kar

6800 Hódmezővásárhely

Andrássy út 15.


Pályázat száma: 517313-TEMPUS-1-2011-1-IT-JPCR

Projekt címe, megnevezése: Environment Protection Through Development And Application Of Sustainable Agriculture Technologies


Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Palotás János, projekt menedzser SZTE MGK Dékáni Hivatal, tel: +36 (62) 532-990/170

email: palotas@mgk.u-szeged.hu

Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Tudas Alapitvany
Nyertes ajánlati ár: 900 000,-Ft+ÁFA