Szegedi Tudományegyetem Ahol tudás és szándék találkozik

2014  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (szolgáltatások)
Ajánlattételi felhívás SZTE/2014/PSZ04290
A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (6722 Szeged, Ady tér 10.) részére önértékelésre felkészítő tréning.
2014. november 21.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2014/PSZ04290

Ajánlattételi határidő: 2014. november 26 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2014. december 04.- 2014. december 20-ig.

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára (6722 Szeged, Ady tér 10.) részére Common Assessment Framework (CAF) alapú szervezeti önértékelésre felkészítő kifejezetten könyvtári környezetre kialakított, gyakorlatorientált tréning 12 fő/6 nap, valamint közreműködés a sikeres, eredményes szervezeti önértékelést szolgáló felkészülési munkaterv összeállításában, a szervezet-specifikus értékelési útmutató kidolgozásában.

 

Létszám: 12fő/6 tréning nap, 3 szakértői/tanácsadói nap

 

Helyszín: Szegedi Tudományegyetem

Klebelsberg Kuno Könyvtára

(6722 Szeged, Ady tér 10.)

 

Időpont:

  • Tréningek tervezett ütemezése:

2014. december 04 – 2014. december 20. között, hetente két-két nap tréning, 2014. december 4-5, 2014. 11-12 és 2014. 18-19., és a tréingek közé ékelve 3 nap szakértői nap.

 

Az SZTE Klebelsberg Könyvtár 2012-ben a könyvtári tevékenységre minőségirányítási rendszert vezetett be és alkalmaz, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány követelményeinek. (Tanúsítvány reg.sz.: 01-14504/12-09184)

A rendszer fenntartása és működtetése során szerzett tapasztalatok és eredmények megerősítenek minket abban, hogy a 12/2010. (III. 11.), a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló OKM rendelet alapján évente meghirdetett pályázaton részt vegyünk. A Minősített Könyvtár cím elérése jó üzenet mind a fenntartó, mind a könyvtárszakma felé, s egyben új lendületet adhat a vezetés és a munkatársak minőségfejlesztő munkájához, a jövőben várhatóan pályázati feltételként is megjelenik. E cím elérésének feltétele a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által közzétett, nemzetközi sztenderek alapján kidolgozott, de kifejezetten a magyar könyvtári hálózatra alkalmazott Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer (KKÉK) szerint elkészített részletes önértékelés. A szervezeti önértékelés jó kiegészítő eszköz a (minőség) célok meghatározásához és eléréséhez, az elvárások megerősítéséhez, az elkötelezettek bázisának szélesítéséhez, s emellett a minőségügy fejlesztéséhez szükséges szervezeti, vezetői és személyi kompetenciák fejlesztését is szolgálja. A pályázat beadásához szükséges szervezeti önértékelés alapja a Common Assessment Framework (CAF), amelynek fókuszában nem a szakmai tevékenység, hanem a szervezet menedzsment-központú értékelése áll, azaz más aspektusból közelít a minőségi működés kérdéseihez, mint az ISO. Ezért az erre való felkészülés első lépcsője a CAF metódusának megismerése, és az önértékelés módszerének, szemléletének elsajátítása, illetve a kompetenciák fejlesztése a vezetés, a minőségmenedzsment terén.

Mind pénzügyi, mind munkaszervezési szempontból a leggazdaságosabb, ha az önértékelő csoport felkészítése és képzése helyben, saját intézményünkre szabott tréning keretében történik. Ebben az esetben – a hatékonyság növelése érdekében - a Könyvtár igényei és minőségirányítási rendszeréhez maximálisan igazodó képzés valósítható meg.

 

A tréning egy része specifikus gyakorlati feladatok kidolgozására és megoldására irányuljon, a tréning elvégzéséről igazolást állít ki a tréning megtartója, amiben szerepel, hogy a Minősített Könyvtári cím elnyeréséhez szükséges belső önértékelés elvégzésére predesztinál az elvégzett tréning.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

Alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevő csatoljon az ajánlattételi határidőt megelőző 30 hónapban, (egyetemi) könyvtári területen végzett önértékelési tréningre vonatkozó referenciát.

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

  • Ajánlattevő rendekezzen bármilyen Felsőfokú végzettségű, min. 1 éves minőségbiztosítási tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki minőségirányítási rendszerépítés, szervezeti önértékelés terén könyvtári tevékenységhez kapcsolódó szakmai tapasztalattal is rendelkezik.

 

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a feladatellátáshoz szükséges felsőfokú végzettségét igazoló bizonyítvány másolatát, és Ajánlattevő csatolja a szakmai tapasztalatát felsoroló önéletrajzot, mely tartalmazzon konkrét referenciákat is.

 

  • Tréningek tervezett ütemezése:

2014. december 04 – 2014. december 20. között, hetente két-két nap tréning, 2014. december 4-5, 11-12 és 18-19., és a tréingek közé ékelve 3 nap szakértői nap.

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tréningek időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tréningek pontos időpontját az első tréning alkalmát 2 héttel megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 

 

 

A projekt címe, megnevezése: SZTE Kutatóegyetemi Megállapodás Vezető Kutatói keretelszámolás 2014 (Dr. Majó Zoltán)

 

 

 

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

 

Ajánlatkérő egyéb költségtérítést nem nyújt ajánlattevő részére.

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a kiírásban részletezett feladatokkal kapcsolatos valamennyi költségére. Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni.

Ajánlattevő a legalacsonyabb ajánlatot adót hirdeti nyertesnek.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem

Klebelsberg Kuno Könyvtára

(6722 Szeged, Ady tér 10.)

 

Fizetési mód: Vállalkozó a szolgáltatás díjáról – 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE, a számla készhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít az alábbiak szerint:
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Ifkovics Kálmán, irodavezető

ifkovics.kalman@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Porkoláb Rita, igazgatási asszisztens SZTE Klebelsberg Könyvtár Igazgatás, tel: +36 (62) 546-665, +36 (62) 544-000/6665

email: igazgatas@ek.szte.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítottuk.